Om innsatsområdene

Om innsatsområdene

Innsatsområdene er områder som prioriteres i omstillingsarbeidet.

Valget av hvilke syv områder det satses på, er basert på en kartlegging og synspunkter fra Andøysamfunnet og lokalt næringsliv.

Det er vurdert innenfor hvilke områder vi har spesielle fortrinn, og hvor det er muligheter for lokal vekst.

Trykk på ikonene for å se mer om hvert enkelt innsatsområde: