Generasjonsskifte på Bakkemo Gård

Eline Kristoffersen

Eline Kristoffersen vurderer å overta familiebruket Bakkemo gård.

Gården ligger i bygda Åknes på Andøya. Faren har drevet melkeproduksjon i mange år, men ønsker nå å selge bedriften videre.

Driftsbygningen har kapasitet til 22 voksne melkekyr, pluss påsett av kviger og okser. Bygningen er noe nedslitt og det er behov for vedlikehold og mer automatisert tildeling av grovfôr og et nytt melkeanlegg. Bedriftens grunnkvote er 144 142 liter. Gården disponerer 300 dekar dyrka eng og 25 daa innmarksbeite. I tillegg er det tilgang til mye utmarksbeite. Dagens besetning består av 20 – 22 melkekyr og 30 -35 ungdyr. Melking i båsfjøs med rørmelkeanlegg. Grovfôret lagres i rundballer og tildeles manuelt ved trillbåre. Maskinparken er noe nedslitt. Det er behov for nyinvesteringer. Men de første årene vil hun leie en del maskinhjelp fra samboeren som driver med sau i nabobruket.

Ved kjøp av Bakkemo Gård er det flere vurderinger som må tas for å finnen ut om dette er realistisk prosjekt. Er dette realistisk både økonomisk og arbeidsmessig? Hva kan forventes av avkastning? Hva er fornuftig kjøpesum både for kjøper og selger? Hvordan blir økonomien ved en evt. overtakelse, og hvilke investeringsbehov er det? Til denne prosessen trenges bistand fra rådgivere og konsulenter til å ta riktig beslutningen