Vil samle verdens smarteste for nyskapning i Andøy

Vil samle verdens smarteste for nyskapning i Andøy

Nwe Space North

Med New Space North skal Andøy bli en smeltedigel for innovative løsninger innen romindustrien.

Terje Stabæk er styreleder for nystartede New Space North. Selskapet ble etablert like før nyttår med Siva, Andøya Space, Nordland fylkeskommune og Andøya Teknologipark som aksjonærer.

New Space North har som ambisjon å starte et innovasjonssenter på Andøya i forbindelse med den nye romhavnen, som er under planlegging på Nordmela. Målet er å samle selskaper og innovatører fra hele verden for å skape ny teknologi og innovasjon på Andøya – i tett samarbeid med Space Education og universiteter og høgskoler.

– Vi etablerte selskapet nå for å kunne komme i en offensiv posisjon til å ta i bruk tilgjengelige virkemidler for å utvikle selskapet og få inn kommersielle aktører på eiersiden. Det vi nå står foran er å etablere et kunnskapsmessig nettverk rundt selskapet i tillegg til en industriell eierkonstellasjon. Dette skal jo være et selskap som utvikler ny kunnskap og nye ideer i forbindelse med Andøya Spaceport, sier Stabæk.

På kort sikt ser Stabæk for seg å ha selskapet oppe å stå i sin fremtidige form hvor det blir etablert avtaler med universiteter og kommersielle aktører – hvor de kommersielle aktørene eier mer enn 50 prosent av selskapet.

– Den store oppgaven blir å bidra til å utvikle norsk romrelatert teknologi og industri, og hente ut så mange ringvirkninger som mulig fra Andøya Spaceport, sier Stabæk.Andøya Space med hånden på rattet

I disse dager utredes det hvor mye areal et innovasjonssenter vil måtte trenge. Det er det Andøya Space som gjør. New Space North vil bli leietaker hos dem.

– Andøya Space bygger infrastrukturen, mens vi vil jobbe med å utvikle selskapet og finne ut hvem som vil samarbeide med oss, forteller Stabæk.

Ringvirkninger

Når vi utfordrer han på hva slags ringvirkninger et slikt senter kan ha på Andøya, svarer han:

– Analysene Andøya Space la til grunn gir signaler om gode ringvirkninger. 100-150 arbeidsplasser ut over kjernevirksomheten. Det er viktig å påpeke at det er potensialet nasjonalt sett, men vi jobber med å få så mange arbeidsplasser som mulig lokalisert til Andøya.

I tillegg ligger det andre ringvirkninger i potten, som ikke er direkte relatert til New Space North.

– Når en kommer lenger ned i veien, så vil jo oppskytingen av raketter føre til space-turisme. Her er det et stort potensial, men det er utenfor det vi jobber konkret med, men en del av det store bildet, sier han før han legger til:

– Det som blir viktig fremover er å både ha kortsynet og langsynet på. Vi jobber for det nasjonale miljøet, men hele tiden med fokus også på det beste for Andøya.


Foto: Terje Stabæk er styreleder i New Space North.

Forstudie

Styreleder av Samskap Jonni Helge Solsvik har vært en stor del av forstudien og forprosjektet til New Space North. Han har vært en del av begge prosessene, som ledet til etableringen av selskapet like før nyttår.

Samskap ga 400.000 kroner til forstudien i 2020, mens forprosjektet fikk 1,6 millioner kroner i 2021.

Utgangspunktet for ideen var at man i forbindelse med etableringen av Andøya Spaceport skulle se på om det var grunnlag for å få i stand et innovasjonssenter på Andøya.

– Bakgrunnen for forstudien var å se om det var interesse fra diverse aktører og selskaper innen romindustrien å få laget et innovasjonssenter på Andøya i forbindelse med Andøya Space Port. Forstudien viste at flere nasjonale og internasjonale selskaper var veldig interessert i et slikt senter, forklarer Solsvik.

Dermed ble et forprosjekt, finansiert at Samskap, satt i gang. I dette forprosjektet kom det enda mer tydelig frem at interessen var stor. Flere selskaper fra Norge og ellers og i utlandet gikk fra forsiktig interesse til konkret interesse for å bli med i et slikt innovasjonssenter.

Solsvik var leder for styringsgruppa i forprosjektet, som også hadde aktører fra Andøya Space, Norsk Romsenter, Siva, Nordland fylkeskommune og Det arktiske Universitet i Tromsø i styringsgruppa.

– Et tyvetalls bedrifter forpliktet seg til prosjektet gjennom intensjonsavtaler og var tydelige på at de ønsket å bli en del av et slikt innovasjonssenter. Det var variert om de ville bli med på eiersida, eller i mindre grad, men det som var tydelig var hvor viktig de mente at et slikt senter ville være, forteller Solsvik.

Forprosjektet viste også viktigheten av å få selskapet juridisk etablert. Dette ble det like før nyttår i fjor.

– Vi ble mer og mer klar over viktigheten av at man hadde en juridisk enhet som jobbet opp mot selskapene for å realisere innovasjonssenteret.

Terje Stabæk er styreleder i selskapet New Space North. Han jobber i dag med avklaringer rundt senteret. Han skal finne ut av arealbehovet samt jobbe sammen med internasjonale og nasjonale selskaper som har forpliktet seg til prosjektet for å finne ut innhold i et slikt senter og hva slags behov de forskjellige selskapene vil ha.

Utdanning

Andøya Space Education vil også bli en stor del av et slikt senter.

– Det har gjennom forstudien og forprosjektet kommet tydelige signaler om at utdanning vil bli en viktig del. Derfor ser jeg på det som veldig viktig at Andøya Space Education blir en stor og viktig del av senteret. De er derfor en viktig støttespiller i prosjektet.

Innovasjonssenter høres jo flott ut, men hva skal et slikt senter inneholde?

– I mitt hode handler det om tingene smartere enn en gjør i dag. Så handler det om å skape et miljø hvor en jobber med nyskapning innenfor et område i vekst. Det skjer i dag innovasjon i de enkelte selskapene som har forpliktet seg til senteret, men om en klarer å samle disse ved samme bord for å forsøke å finne nye løsninger, kan det komme mye spennende ut av det. Og det er i korte trekk det vi tenker med et slikt senter, sier Solsvik og legger til:

– Andøya Space Port blir den første basen for oppskyting av småsatellitter av denne størrelsen på europeisk jord. Jeg opplever at det er stor internasjonal interesse for romhavnen, og at det er mange som ønsker å etablere seg på Andøya. Innovasjonssenteret vil kunne føre til enorm utvikling innenfor fagfeltet.