Attraktivt bosted

Attraktiv bostedskommune

Attraktiv bostedskommune handler om å bidra til at Andøy har kvaliteter som gir bolyst og økt tilflytting. Spesielt for og med ungdom. 

Målet er at Andøy er en attraktiv kommune å etablere seg i for unge. 

Det er en negativ befolkningstrend i Andøy, som i mange andre utkantkommuner. Dette gjelder særlig i alderen 16-35 år, der nedgangen er sterkere enn ellers i Nordland. For å øke attraktiviteten til Andøy må det jobbes med stedsutvikling og omdømme.

Viktige kriterier vil da være arbeidsplasser, jobb til partner, tilgang til attraktiv bolig, kultur- idrett- og andre fritidsaktiviteter for barn og unge, høy kvalitet på barnehage og skoler etc.; rett og slett muligheten for «det gode liv». Andøy skal være attraktiv for alle, selv om innsatsen er spisset mot en demografisk målgruppe på 16-35 år. 

Andøy kommune har hovedansvar for dette innsatsområdet, og mye av arbeidet vil måtte gjøres av politisk og administrativ ledelse.