Attraktivt bosted

Attraktivt bosted

For å gjøre det mer attraktivt å bo her, må det jobbes med å utvikle stedet og omdømmet. Det handler om muligheten til å leve det gode liv. Viktige kriterier vil da være:

  • arbeidsplasser
  • jobb til partner
  • tilgang til attraktiv bolig
  • kultur- idrett- og andre fritidsaktiviteter
  • handels- og sentrumsutvikling
  • gode oppvekstsvilkår for barn og unge
  • høy kvalitet på barnehager og skoler

Denne satsingen er et samarbeidsprosjekt hvor Andøy kommune spiller en sentral rolle.

Hvorfor vi satser på unge

Det er behov for å fokusere på dette området fordi vi blir færre innbyggere i Andøy. Spesielt blir det færre yngre innbyggere. Slik er situasjonen i mange utkantkommuner, men i aldersgruppen 16-35 år er nedgangen sterkere her enn den er ellers i Nordland.

Andøy skal være attraktiv for alle, men innsatsen er spisset mot de mellom 16 og 35 år.

Mål

Målet er at Andøy skal være en attraktiv kommune å etablere seg i for unge, og at andelen i aldersgruppen mellom 16 og 35 år øker.

For å få til dette, skal vi bidra til at Andøy har kvaliteter som gjør det godt og bo her og at flere flytter hit.