Attraktivt bosted

Attraktivt bosted

Ved å utvikle stedet og omdømmet til Andøy, vil det bli mer attraktivt å bo her. Det handler om muligheten til å leve det gode liv. Viktige kriterier er:

  • arbeidsplasser
  • jobb til partner
  • tilgang til attraktiv bolig
  • kultur- idrett- og andre fritidsaktiviteter
  • handels- og sentrumsutvikling
  • gode oppvekstsvilkår for barn og unge
  • høy kvalitet på barnehager og skoler

I denne satsingen spiller Andøy kommune en sentral rolle.

Hvorfor vi satser på unge

Vi blir færre på Andøy, og særlig gjelder dette aldersgruppen 16-35. Unge forsvinner fra utkantkommuner over hele landet, men nedgangen på Andøy er større enn ellers i Nordland.

Andøy skal være attraktiv for alle, og vi må gjøre en ekstra innsats for å bli attraktiv for de mellom 16 og 35 år.

Mål

  • Andøy skal være en attraktiv kommune å etablere seg i for unge, og at andelen i aldersgruppen mellom 16 og 35 år øker.

For å få til dette, skal vi bidra til at Andøy har kvaliteter som gjør det godt og bo her og at flere flytter hit.