Om Samskap

Velkommen til Samskap!

Samskap er Andøy kommunes omstillingsprogram. 
Sammen skaper vi vekst og utvikling i Andøy!

Bakgrunn

Stortinget vedtok i 2016 at Andøya flystasjon skal legges ned. Det kan føre til at det blir 340 færre jobber i Andøy kommune. Kommunen har derfor fått omstillingsstatus.

Programmet varer i seks år, fra 2017 til 2023. Det er bevilget penger fra Staten, Nordland Fylkeskommune og Andøy Kommune til arbeidet.

Målet med omstillingen

Hovedmålet med Samskap er å bidra til en positiv befolkningsutvikling og 350 flere arbeidsplasser. Vi skal hjelpe frem realistiske ideer som kan skape vekst i kommunen.

Samskap vurderer prosjekter, er en diskusjonspartner og pådriver for et innovativt og nytenkende næringsliv og jobber for få til mer samarbeid mellom bedrifter.

Samskap skal bidra til:
- Å gjøre næringslivet i Andøy variert, lønnsomt og innovativt
- Å sikre og skape arbeidsplasser i Andøy
- At Andøy fortsetter å være et attraktivt sted å bo og å jobbe - spesielt for unge

Navn og visjon

Navnet Samskap er det ungdomsrådet i kommunen som har laget. Samskap betyr samhold, å skape, solidaritet, vennskap og tro på fremtiden.

Vår visjon er at sammen skaper vi framtid i Andøy.