Opplevelseskommune

Opplevelseskommune

Andøy har et variert tilbud når det gjelder natur, kultur og opplevelser. Blant annet har kommunen et unikt opplevelsessenter med romskipet Aurora og en nasjonal posisjon innenfor hvalsafari. I tillegg har vi nasjonal turistveg, et levende bygdesamfunn, ulike aktivitetstilbud og daglige stopp fra Hurtigruten.

Det er i dag i overkant av 80 personer som jobber som reisearrangører, med overnatting og servering i kommunen.

Det er potensial for å utvikle flere opplevelsesprodukter - og dermed også flere arbeidsplasser - innenfor reiseliv, kultur og natur i kommunen.

Enkelte mener det er for liten kapasitet til overnatting, servering, kurs- og konferansefasiliteter. Andre påpeker at selv om det er fullt på Andenes, er det ledig kapasitet i andre deler av kommunen.

Andøy Reiseliv har en viktig funksjon med å koordinere næringen. Aktørene ser store muligheter til å ta hele kommunen i bruk, og ønsker seg både økt kompetanse og en felles utvikling av Andøy som reisemål.

Mål

  • Andøy skal være en unik og bærekraftig helårsdestinasjon.
     
  • En økning på femti arbeidsplasser knyttet til opplevelseskommunen Andøy.

For å få til det, skal vi utvikle og løfte frem tilbudet Andøy har innenfor natur, kultur og opplevelser.