Opplevelseskommune

Opplevelseskommune

Dette innsatsområdet handler om å utvilke og løfte frem Andøy som en unik og bærekraftig helårsdestinasjon innen natur, kultur og opplevelser.

Målet er at Andøy er en unik og bærekraftig helårsdestinasjon. 

Andøy har tatt en nasjonal posisjon innenfor hvalsafari, med over 30 års hvalsafariturisme på Andenes. Andenes er et av få steder i verden der det finnes hval hele året og er derfor ikke avhengig av vinterhvalen slik som andre steder i Nord-Norge.

Innenfor nordlysturisme har kommunen et unikt kunnskaps- og opplevelsessenter med romskipet Aurora.

Andøy har også daglig anløp av Hurtigruten, Nasjonal turistveg, levende bygdesamfunn i hele kommunen, og et bredt kultur- og foreningsliv. 

Reiseliv har utarbeidet en strategi for Andøy som reiselivsdestinasjon der hval og natur, kystkultur, rommet og geologi er bærende produktkonsepter.