Opplevelseskommune

Opplevelseskommune

Det er i overkant av 80 personer som jobber som reisearrangører, med overnatting og servering i kommunen.

Andøy har et variert tilbud når det gjelder natur, kultur og opplevelser. Blant annet har kommunen et unikt opplevelsessenter med romskipet Aurora og en nasjonal posisjon innenfor hvalsafari. I tillegg har vi nasjonal turistveg, et levende bygdesamfunn, ulike aktivitetstilbud og daglige stopp fra Hurtigruten.

Det er potensial for å utvikle flere opplevelsesprodukter innenfor reiseliv, kultur og natur i kommunen.

Enkelte mener det er for liten kapasitet når det gjelder steder en kan spise og overnattings, kurs- og konferansefasiliteter. Andre påpeker at selv om det er fullt på Andenes, er det ledig kapasitet i andre deler av kommunen.

Andøy Reiseliv har en viktig funksjon i det å koordinere næringen. Aktørene ser store muligheter til å ta hele kommunen i bruk, og ønsker seg både økt kompetanse og en felles utvikling av Andøy som reisemål.

Mål

Målet er at Andøy skal være en unik og bærekraftig helårsdestinasjon. Når det gjelder arbeidsplasser, er målet at skal bli 50 flere.

For å få til det, skal vi utvikle og løfte frem tilbudet Andøy har innenfor natur, kultur og opplevelser.