Attraktiv næringskommune

Attraktiv næringskommune

Andøy skal være et attraktivt sted å drive bedrift. Det er særlig viktig at det finnes god infrastruktur og attraktive næringsarealer for å etablere seg.

Andøy kommune har hovedansvar for dette innsatsområdet, og mye av arbeidet må gjøres av politisk og administrativ ledelse.

Mål

Målet er at Andøy skal være en løsningsorientert og serviceinnstilt kommune for å etablere og drive næring i.

For å få til det, skal vi bidra til at Andøy kommune er god på tilrettelegging og veiledning for å etablere seg og drive næring.