Attraktiv næringskommune

Attraktiv næringskommune

Andøy skal være et attraktivt sted å drive bedrift. Det er særlig viktig at det finnes god infrastruktur og attraktive næringsarealer for å etablere seg.

Andøy kommune har hovedansvar for dette innsatsområdet, og mye av arbeidet må gjøres av politisk og administrativ ledelse.

Mål

  • Andøy skal være en løsningsorientert og serviceinnstilt kommune å etablere og drive næring i.

For å få til det, skal vi bidra til at Andøy kommune er god på tilrettelegging og veiledning for å etablere seg og drive næring.