Attraktiv næringskommune

Attraktiv næringskommune

Attraktiv næringskommune handler om å bidra til at Andøy er god på tilrettelegging og veiledning for å etablere og drive næring. Det er særlig viktig at det finnes god infrastruktur og attraktive næringsarealer for etableringer.

Målet er at Andøy skal være en løsningsorientert kommune for å etablere og drive næring i.

Andøy kommune har hovedansvar for dette insatsområdet, og mye av arbeidet vil måtte gjøres av politisk og administrativ ledelse.