Hjem

Velkommen til Samskap!

Samskap er Andøy kommunes omstillingsprogram. Vi støtter prosjekter som bidrar til innovasjon, arbeidsplasser og økt bolyst i kommunen. Her ser du noen av prosjektene vi har gitt penger til:

Dette satser vi på: I omstillingsarbeidet satser vi på syv ulike områder - innsatsområder. Klikk på symbolene nederst på siden for å lese om hvert område, og om prosjektene som har fått støtte.

Slik søker du: Hvis du har en idé som kan skape arbeidsplasser eller trivsel i kommunen kan du søke støtte fra Samskap. Les hvordan her eller ta kontakt med en av våre rådgivere. 

Om arbeidet: Her kan du lese mer om hva omstillingsarbeidet går ut på og hvem som jobber med det.

Prioriteringer i 2021: Styret i Samskap vedtok i april en prioritering av midlene for 2021. Prosjekter med størst potensial skal prioriteres. Det er satt av 7,0 millioner kroner til området "teknologi og kompetanse", 3,5 millioner kr til "attraktiv næringskommune", 2,0 millioner til "utviklings- og innovasjonskultur", 1,5 millioner kroner til hvert av satsingsområdene "naturbaserte næringer", "opplevelseskommune" og "attraktivt bosted" samt 1,0 millioner kroner til "andre næringer".

Her kan du lese plandokumenter.

Hva skal Samskap satse på?

2022 er det nest siste året med Samskap. Hva skal Andøy kommunes omstillingsorganisasjon satse på?

Onsdag 23. februar avleverte styret i Samskap sin innstilling til kommunestyret i Andøy, som skal vedta årets plan.

Det ble gjort mye arbeid internt i Samskap før styremøtet. For det første har programleder Brita Erlandsen og konsulentene Siv Loe og Robin Vestgård Jørgensen diskutert i en lang periode. Så ble det laget et utkast til handlingsplan, som ble drøftet på et todagers styreseminar der blant annet Ungdomsrådet i Andøy var godt representert. På dette seminaret kom det mange innspill. Disse er sortert og bearbeidet av Samskap-administrasjonen. Arbeidet har endt opp med et utkast til handlingsplan.
Det er foreslått fire satsingsområder:

Ringvirkninger store prosjekter
- Tilknyttet virksomhetene ved Andøy Space, Andfjord Salmon, Andenes havn og The Whale

Næringsarealer
- Andenes Havn
- Andøya flystasjon

Attraktivitet bo og besøke
- Bolig
- Velkommen Heim – bidra til at flere unge ønsker å bo i Andøy
- Besøksforvaltning – ivareta naturen, menneskene og sikre lokal verdiskaping i Andøy

Videreføring av utviklingsarbeidet
- Sikre prosjektportefølje, effektmål, kompetanse, metoder og nettverk

Samskap-ledelsen foreslår å bruke 22 millioner kroner i 2022. 4,5 er foreslått avsatt til å drive Samskap, mens 17,5 millioner kroner skal gå til prosjekter som mange kan søke på.

Midlene er foreslått fordelt på følgende områder:
•    Teknologi og kompetanse, 4 millioner kroner.
•    Attraktivt næringsliv, 3 millioner kroner.
•    Utviklings- og innovasjonskultur, 3 millioner kroner.
•    Opplevelseskommune, 2 millioner kroner.
•    Andre næringer, 2 millioner kroner.
•    Attraktivt bosted, 2 millioner kroner.
•    Naturbasert næringsliv, 1,5 millioner kroner.

Du kan lese forslaget til handlingsplan her.

Har du synspunkter, oppfordres du til å ta kontakt med styremedlemmene direkte. Her finner du oversikten over hvem som sitter i styret.

Hva skjer hos LNS?

16. juni holdt Åse Mette Spjelkavik en presentasjon av LNS-konsernet i en digital næringslunsj hos Samskap. Se sendingen her.

 

Rekordmange fikk satellittinformasjon

Over 100 var påmeldt en digital næringslunch hos Samskap 14, april, og over 70 var pålogget sendingen der Odd Roger Enoksen presenterte Andøya Space`s satellitt-planer.

Her følger et opptak av sendingen. (trykk på videoknappen under)