Hjem

Har du en idé

som kan skape arbeidsplasser og trivsel i Andøy?


Andøy kommune er i omstilling. Vi må skape og sikre arbeidsplasser, øke bedriftenes konkurransekraft og utvikle både næringsliv og kommunen.

Alene får vi det ikke til, men sammen skaper vi framtida på Andøy.

Ta kontakt dersom du går med en god idé!
Du kan få støtte fra omstillingsprogrammet Samskap
til å utvikle ideen og planlegge prosjektet i en tidlig fase. 

Les mer om hva vi kan støtte her.