Innovasjonssenter i Andøy

Innovasjonssenter i Andøy

For å nå FNs bærekraftsmål blir rombasert infrastruktur viktigere. Veien dit er brolagt med forretningsdrevet innovasjon, og Andøy kan være nøkkelen. Forstudien "Newspace North 2022" har sett på mulighetene rundt et nytt nasjonalt innovasjonssenter i tilknytning til Andøya Spaceport.