Teknologi og kompetanse

Teknologi og kompetanse

Andøya har et unikt internasjonalt kompetansemiljø innenfor rom- og droneteknologi. Andøya Space Center er en nasjonal virksomhet med spisskompetanse innenfor en fremtidsrettet teknologi. Bedriften planlegger vekst, og kan bidra til et større kunnskapsmiljø og flere lokale leverandører.

Omstillingsarbeidet dreier seg ikke om å realisere store prosjekter hos Andøya Space Center. Men heller om å bidra til at deres kompetanse og satsing gir positive ringvirkninger.

Det er også behov for å utvikle teknologi og kompetanse i andre næringer.

Mål

  • For området teknologi og kompetanse, er målet at Andøy skal fremstå som en ledende teknologikommune.
     
  • 200 nye arbeidsplasser.

Vi skal nå målene ved å utvikle de fortrinn Andøy har med sin beliggenhet, kompetanse og infrastruktur.