Teknologi og kompetanse

Teknologi og kompetanse

Dette innsatsområdet handler om å utvikle de fortrinn Andøy har gjennom sin beliggenhet, kompetanse og infrastruktur. 

Målet er at Andøy fremstår som en ledende teknologikommune. 

En viktig del av omstillingen av Andøy-samfunnet skjer hos Andøya Space-konsernet, som er den viktigste, men ikke eneste teknologibedriften i Andøy.

I 2022 ble arbeidet med å bygge en helt ny satellittbase satt i gang (Andøya Spaceport på Nordmela). I tillegg gir Andøya Space Education og Andøya Space Defence viktige bidrag til å bygge et nytt Andøy-samfunn.

Samskap har bidratt til å finansiere en rekke prosjekter innenfor teknologiområdet, mange av dem hos Andøya Space. Det er også behov for å utvikle teknologi og kompetanse i andre næringer. Også for disse bedriftene vil Samskap være en medspiller.