Teknologi og kompetanse

Teknologi og kompetanse

Andøya har i dag et unikt internasjonalt kompetansemiljø innenfor rom- og droneteknologi med Andøya Space Center. Dette er en nasjonal virksomhet med spisskompetanse innenfor en fremtidsrettet teknologi. Bedriften planlegger vekst, og kan bidra til at det blir et større kunnskapsmiljø og til at det utvikles flere lokale leverandører.

Omstillingsarbeidet dreier seg ikke om å realisere store prosjekter hos Andøya Space Center. Men heller om å bidra til at deres kompetanse og satsing skaper ringvirkninger og økt knoppskyting.

Det er også behov for å utvikle teknologi og kompetanse i andre næringer.

Mål

For området teknologi og kompetanse, er målet at Andøy skal fremstå som en ledende teknologikommune. For antall nye arbeidsplasser, er målet 200.

Strategien for å nå målene er å utvikle de fortrinnene Andøy har med sin beliggenhet, kompetanse og infrastruktur.