Øker verdien på møkk

Øker verdien på møkk

Q-separator Systems

Q-Separator Systems i Risøyhamn har en plan for hvordan ku- og grisemøkk kan bli mer verdt for bønder i hele Norden.

Planter trenger karbon, hydrogen, oksygen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, svovel og magnesium for å vokse, men ulike planter trenger ulike komposisjon av disse stoffene. I ku- og grisemøkk er det mange viktige næringsstoffer for planter, men hvor mye av de ulike stoffene er det egentlig i møkka?

Test

For cirka 10 år siden gjorde Norsk Landbruksrådgivning SørØst en viktig oppdagelse: Møkk er ikke møkk! Etter å ha undersøkt møkk fra 12 storfebønder og 11 fra gris-, kylling-, verpehøns- og kalkun-produksjon, ble det funnet store forskjeller.

• Tørrstoffprosenten varierte fra 2,7 til 9,9.

• Ammoniakkinnholdet varierte fra 0,9 til 3,4 kilo per tonn.

• Innholdet av fosfor og kalsium har tilsvarende variasjon.

• Det er mindre fosfor og mer kalium per tonn møkk enn normen.

• Gjødsla er tynnere enn norm.

Det er funn av denne typen som gir selskap som Q-Separator Systems en forretningsmulighet.

- Vi selger løsninger som enkeltbønder eller samarbeidende gårder, kan separere møkka i vått og tørt. Det våte kan analyseres sånn at bonden vet eksakt hva det inneholder. Dermed vet bøndene eksakt hva de tilfører plantene via egengjødsling, og hva jorda må som tillegg via kunstgjødsel, sier Robert Svendsen, daglig leder i selskapet.

Tørrstoffene vil også være næring for planter, og kan brukes i jordforbedringsmidler, til biogass eller som del i kompost.

 

To Samskap-prosjekt

Q-Separator Systems har hatt to prosjekter via Samskap. Ett prosjekt har søkt å finne løsningen på hvordan møkk fra svineproduksjon enklere kan bli foredlet gjødsel. Dagens håndtering og spredning av møkk fra svin er tid- og ressurskrevende. Det brukes mye energi/traktor til omrøring og kjøring knyttet spredning av blautgjødsel fra svin. For å sikre god dyrehelse i dagens produksjon av svin brukes store mengder med flis. Mye flis -kombinert med svinemøkk/piss gir en ikke homogen biorest, men ei møkk som består av klumper med flis og større mengder med tyntflytende gjødsel. Denne klumpingen av flis gir utfordringer med tanke på omrøring, pumping og spredning av møkka. Selskapet har også fått penger til en markedsføringsturne.

Q-Separator Systems har A.H. Holding som hovedaksjonær.