Programstyret

Styret i SamskapStyreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Styremøter

Under styremøtene til Samskap behandler styret aktuelle saker, slik som søknader til Samskap. Møtene er åpne for alle. Det hender at enkelte saker er unntatt fra offentligheten. Når disse sakene behandles, lukkes dørene.

Under finner du informasjon om tid og sted for styremøter, møteinnkallinger og møteprotokoller.

Dato Tid Sted Dokument Dokument
29.05.2019 09:30 Samskap Møteinnkalling Protokoll
11.09.2019 09:30 Samskap Møteinnkalling Protokoll
06.11.2019 08:30 Samskap Møteinnkalling Protokoll
16.12.2019 09:00 Samskap Møteinnkalling Protokoll
28.01.2020 09:00 Spaceship Aurora Møteinnkalling Protokoll
12.03.2020 09:30 Samskap Møteinnkalling Protokoll
25.03.2020 09:00 Microsoft Teams Møteinnkalling Protokoll
07.05.2020 09:30 Microsoft Teams Møteinnkalling Protokoll
27.05.2020 12:00 Microsoft Teams Møteinnkalling Protokoll
18.06.2020 15:00 Samskap/Teams Møteinnkalling Protokoll
30.07.2020 10:00 Samskap Møteinnkalling Protokoll
20.08.2020 09:00 Samskap/Teams Møteinnkalling Protokoll
08.09.2020 09:00 Kommunestyresalen Møteinnkalling Protokoll
07.10.2020 09:15 Thon hotell Andrikken Møteinnkalling Protokoll
09.12.2020 10:00 Teams Møteinnkalling Protokoll
12.02.2021 09:00 Teams Møteinnkalling Protokoll
11.03.2021 09:00 Teams + Kommunestyresalen Møteinnkalling Protokoll
15.04.2021 09:00 Kommunestyresalen/Teams Møteinnkalling Protokoll
19.05.2021 09:00 Teams Møteinnkalling Protokoll
27.05.2021 09:00 Thon hotell Andrikken Møteinnkalling Protokoll
17.06.2021 09:00 Teams Møteinnkalling Protokoll
08.09.2021 09:00 Andøya Space Møteinnkalling Protokoll
27.10.2021 10:30 Andfjord Salmon, Kvalnes Møteinnkalling  

 

Møter i arbeidsutvalget

Dato Tid Sted Dokument Dokument
10.03.2020 09:00 Samskap Møteinnkalling Protokoll
16.04.2020 09:00 Teams Møteinnkalling Protokoll
01.07.2020 09:00 Samskap Møteinnkalling Protokoll
02.10.2020 13:00 Samskap Møteinnkalling Protokoll
17.12.2020 08:00 Samskap Møteinnkalling Protokoll
20.01.2021   Teams Møteinnkalling Protokoll
04.03.2021 08:30 Teams Møteinnkalling Protokoll


 

Møteinnkallinger - sendes ut før møtet. Inneholder informasjon om sakene som skal behandles, og administrasjonens forslag til vedtak.

Møteprotokoll - sendes ut etter møtet. Dette er et referat fra møtet, og inkluderer beslutningene som er tatt av styret under møtet.