Programstyret

Styret i SamskapStyreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Styremøter

Under styremøtene til Samskap behandler styret aktuelle saker, slik som søknader til Samskap. Møtene er åpne for alle. Det hender at enkelte saker er unntatt fra offentligheten. Når disse sakene behandles, lukkes dørene.

Under finner du informasjon om tid og sted for styremøter, møteinnkallinger og møteprotokoller.

Dato Tid Sted Dokument Dokument
29.05.2019 09:30 Samskap Møteinnkalling Protokoll
11.09.2019 09:30 Samskap Møteinnkalling Protokoll
06.11.2019 08:30 Samskap Møteinnkalling Protokoll
16.12.2019 09:00 Samskap Møteinnkalling Protokoll
28.01.2020 09:00 Spaceship Aurora Møteinnkalling Protokoll
12.03.2020 09:30 Samskap Møteinnkalling Protokoll
25.03.2020 09:00 Microsoft Teams Møteinnkalling Protokoll
07.05.2020 09:30 Microsoft Teams Møteinnkalling Protokoll
27.05.2020 12:00 Microsoft Teams Møteinnkalling Protokoll
18.06.2020 15:00 Samskap/Teams Møteinnkalling Protokoll
30.07.2020 10:00 Samskap Møteinnkalling Protokoll
20.08.2020 09:00 Samskap/Teams Møteinnkalling Protokoll
08.09.2020 09:00 Kommunestyresalen Møteinnkalling Protokoll
07.10.2020 09:15 Thon hotell Andrikken Møteinnkalling Protokoll
09.12.2020 10:00 Teams Møteinnkalling Protokoll
12.02.2021 09:00 Teams Møteinnkalling Protokoll
11.03.2021 09:00 Teams + Kommunestyresalen Møteinnkalling Protokoll
15.04.2021 09:00 Kommunestyresalen/ Teams Møteinnkalling Protokoll
19.05.2021 09:00 Teams Møteinnkalling Protokoll
27.05.2021 09:00 Thon hotell Andrikken Møteinnkalling Protokoll
17.06.2021 09:00 Teams Møteinnkalling Protokoll
08.09.2021 09:00 Andøya Space Møteinnkalling Protokoll
27.10.2021 09:30 Andfjord Salmon, Kvalnes Møteinnkalling Protokoll
08.12.2021 09:30 Fyrvika, Andenes Møteinnkalling Protokoll
09.02.2022 09:30 Fyrvika, Andenes Møteinnkalling Protokoll
23.02.2022 09:30 Samskap Møteinnkalling Protokoll
07.04.2022 09:30 Samskap Møteinnkalling Protokoll
25.05.2022 09:30 Fyrvika, Andenes Møteinnkalling Protokoll
15.06.2022 09:30 Samskap Møteinnkalling Protokoll
21.07.2022 09:30 Samskap Møteinnkalling Protokoll
27.09.2022 09:00 Risøyhamn Sjøhus Møteinnkalling Protokoll
09.11.2022 09:00 Samskap Møteinnkalling Protokoll
09.12.2022 12:00 Samskap Møteinnkalling  
      Tilleggsinnkalling Protokoll
18.01.2023 09:00 Samskap Møteinnkalling Protokoll
01.02.2023 12:00 Samskap Møteinnkalling Protokoll
      Tilleggsinnkalling  
23.02.2023 09:30 Samskap Møteinnkalling  Protokoll 
29.03.2023 14:00 Samskap Møteinnkalling Protokoll
04.05.2023 09:00 Samskap Møteinnkalling Protokoll
15.06.2023 09:00 Samskap Møteinnkalling Protokoll
16.08.2023 09:30 Fyrvika Møteinnkalling Protokoll
      Tilleggsinnkalling  
      Rapport pr. 31.7.23  

Møter i arbeidsutvalget

Dato Tid Sted Dokument Dokument
10.03.2020 09:00 Samskap Møteinnkalling Protokoll
16.04.2020 09:00 Teams Møteinnkalling Protokoll
01.07.2020 09:00 Samskap Møteinnkalling Protokoll
02.10.2020 13:00 Samskap Møteinnkalling Protokoll
17.12.2020 08:00 Samskap Møteinnkalling Protokoll
20.01.2021   Teams Møteinnkalling Protokoll
04.03.2021 08:30 Teams Møteinnkalling Protokoll


 

Møteinnkallinger - sendes ut før møtet. Inneholder informasjon om sakene som skal behandles, og administrasjonens forslag til vedtak.

Møteprotokoll - sendes ut etter møtet. Dette er et referat fra møtet, og inkluderer beslutningene som er tatt av styret under møtet.