Utvikling andre næringer

Utvikling andre næringer

Andøy har et relativt bredt næringsliv, med aktører i ulike bransjer. Det er viktig å bidra til at eksisterende næringsliv og gründere, uavhengig av bransje, får støtte til nyskapende prosjekter som kan skape arbeidsplasser i kommunen.

Mål

  • Andøy skal ha et variert, lønnsomt og innovativt næringsliv.
     
  • Femti nye arbeidsplasser innen de nye næringene.

Strategien for å få til dette, er å samarbeid med eksisterende og eksternt arbeidsliv for å bidra til innovasjon og etableringer her.