Utvikling andre næringer

Andøy har et relativt bredt næringsliv, med aktører i ulike bransjer. Det er viktig å bidra til at eksisterende næringsliv og gründere, uavhengig av bransje, får støtte til nyskapende prosjekter som kan skape arbeidsplasser i kommunen.

Mål

For dette innsatsområdet er målet at Andøy skal ha et variert, lønnsomt og innovativt næringsliv. Når det gjelder arbeidsplasser, er målet at det skal bli 50 flere.

Strategien for å få til dette, er å samarbeid med eksisterende og eksternt arbeidsliv for å bidra til innovasjon og etableringer her.