Utvikling andre næringer

Utvikling andre næringer

Andøy har et relativt bredt næringsliv, med aktører i ulike bransjer. Det er viktig å bidra til at eksisterende næringsliv og gründere, uavhengig av bransje, får støtte til nyskapende prosjekter som kan skape arbeidsplasser i kommunen.