Strategisk utviklingsanalyse

Dette er en analyse av samfunns- og næringsliv. Den beskriver også muligheter som finnes i Andøy og forslag til hvordan vi kan skape vekst i kommunen.

Den er utviklet av Essensi, i tett samarbeid med Andøy kommune, lokalt næringsliv og Nordland fylkeskommune.

Situasjons- og konsekvensanalyse

I dette dokumentet beskrives omstillingsbehovet i Andøy. Rapporten presenterer den historiske utviklingen som har vært i Andøy og belyser konsekvensene ved nedleggelsen av Andøya flystasjon.

Den er laget av Nordland fylkeskommune.