Analyser og planer

Analyser og planer

Her finner du de planer og analyser som Samskap arbeider ut i fra.

Fagrapport - forprosjektet attraktivt bosted (1).pdf
LAST NED
1.38MB
Fagrapport - forprosjektet attraktivt bosted

Dette er et dokument som viser forprosjektet til Attraktivt bosted.

Strategisk_utviklingsanalyse.pdf
LAST NED
1.47MB
Strategisk utviklingsanalyse

Analyse av samfunns- og næringsliv, og hvilke muligheter som finnes i Andøy (Essensi 2017).

Ståsteds- og konsekvensanalyse for Andøy.pdf
LAST NED
2.11MB
Situasjons- og konsekvensanalyse

Beskriver omstillingsbehovet i Andøy og den historiske utviklingen (Nordland fylkeskommune 2017).

Samskap_omstillingsplan.pdf
LAST NED
23.25MB
Omstillingsplan

Hvordan skal vi jobbe med omstilling i Andøy? Plan for 2019-2023.

Handlingsplan_2019.pdf
LAST NED
373.32kb
Handlingsplan 2019

Hva skal vi gjøre for å nå omstillingsmålene? 

Samskap handlingsplan 2021- vedtatt i kommunestyremøte 12.04.21.pdf
LAST NED
766.92kb
Vedtatt handlingsplan for 2021

Her finner du handlingsplanen for Samskap for 2021.