Slik søker du

Slik søker du

Under finner du oppskriften på hvordan du går frem for å søke støtte fra Samskap.

1. Ta kontakt med oss

Start med å ta kontakt med oss for å få en vurdering av prosjektet. Vi gir råd om hvordan du kan planlegge, søke om og gjennomføre prosjektet.

2. Fyll ut en prosjektplan

For å søke støtte hos Samskap, må du fylle ut en prosjektplan. I planen skal du blant annet beskrive mål for prosjektet, hvordan det skal gjennomføres og organiseres. Den skal også inneholde en oversikt over hvor mye tid det vil kreve og hvordan prosjektet skal finansieres.

For å lage prosjektplan bruker vi en metode som heter PLP (prosjektlederprosessen). Malen for prosjektplanen finner du her:

3. Søk på regionalforvaltning.no

Når du har fullført prosjektplanen, skal den lastes opp på regionalforvaltning.no. Det gjør du på følgende måte:

 • Gå inn på regionalforvaltning.no.
 • Registrer deg til venstre i menyen.
 • Klikk på «ny søknad».
 • Velg fylke (Nordland), støtteordning (Samskap) og skriv tittel på prosjektet.
 • Når du kommer til søknadsskjemaet, skal du laste opp prosjektplanen din under «vedlegg».

 

Her er en beskrivelse av hva du skal gjøre under hver av fanene i søknaden:

 • Fane 1 - søknadsopplysninger: fyll ut navn på prosjekt og søknadsbeløp. For resten av punktene, skriv: «se vedlegg».
 • Fane 2 - kontaktopplysninger: fyll ut alle linjer.
 • Fane 3 - spesifikasjon: skriv «se vedlegg» på alle punkter.
 • Fane 4 - økonomi: fyll ut alle linjer.
 • Fane 5 - geografi: huk av riktig boks.
 • Fane 6 - vedlegg: last opp prosjektplanen.

4. Søknaden behandles

Etter søknaden er sendt inn havner den hos administrasjonen i Samskap. Administrasjonen går gjennom søknaden, og anbefaler et vedtak.