Søknad

Har du en god ide? 

Har du en god ide eller et spennende prosjekt, som kan bidra til arbeidsplasser, innovasjon eller økt bolyst i Andøy? Ta kontakt med oss. Vi hjelper deg! 

Søknadsfrist 31.03.2023

Samskap har nå startet sin siste fase av omstillingsperioden i Andøy kommune, som avsluttes høsten 2023. Siste frist for å sende inn søknad om støtte fra Samskap er 31.03.2023. 

Hva skal Samskap prioritere i 2023? 

I dag foregår det flere større etableringer i Andøy som kan gi ringvirkninger i hele Andøysamfunnet. I siste fase av omstillingsarbeidet vil derfor Samskap jobbe for å optimalisere disse ringvirkningene, samt ha et større søkelys på prosjekter som gjør det attraktivt å bo, leve og besøke Andøy. En viktig oppgave i denne fasen vil også være å sikre gevinster og måloppnåelse i eksisterende prosjektportefølje. Les mer om Samskap sitt arbeid i omstillingsplanen og handlingsplanen for 2022 og 2023 her.

Hva støtter Samskap?

Ideen din bør passe inn under ett eller flere av områdene vi satser på. Les mer om de syv innsatsområdene her.

Prosjektet bør også være i en tidlig fase. Det betyr at du kan få støtte til å undersøke om det er hold i ideen din og hvilke resultater prosjektet kan gi. Du kan også få støtte til å planlegge gjennomføringen av prosjektet.

Vi deler dette inn i to faser, som vi kaller forstudie og forprosjekt. Har du kommet lengre i planleggingen, kan det hende det er andre støtteordninger som er mer aktuelle for deg. Vi hjelper vi deg med å finne ut av det når du tar kontakt med oss.

Mer informasjon finner du i dokumentene nederst på siden.