Søknad

Har du en god ide?

Samskap støtter prosjekter som bidrar til utvikling, arbeidsplasser og øker trivselen i Andøy.

Lurer du på om Samskap kan støtte ditt prosjekt? Ta kontakt med oss! 

Hva støtter Samskap?

Ideen din bør passe inn under ett eller flere av områdene vi satser på. Les mer om de syv innsatsområdene her

Prosjektet bør også være i en tidlig fase. Det betyr at du kan få støtte til å undersøke om det er hold i ideen din og hvilke resultater prosjektet kan gi. Du kan også få støtte til å planlegge gjennomføringen av prosjektet.

Vi deler dette inn i to faser, som vi kaller forstudie og forprosjekt. Har du kommet lengre i planleggingen, kan det hende det er andre støtteordninger som er mer aktuelle for deg. Vi hjelper vi deg med å finne ut av det når du tar kontakt med oss.

Prioriteringer i 2021: Styret i Samskap vedtok i april en prioritering av midlene for 2021. Prosjekter med størst potensial skal prioriteres. Det er satt av 7,0 millioner kroner til området "teknologi og kompetanse", 3,5 millioner kr til "attraktiv næringskommune", 2,0 millioner til "utviklings- og innovasjonskultur", 1,5 millioner kroner til hvert av satsingsområdene "naturbaserte næringer", "opplevelseskommune" og "attraktivt bosted" samt 1,0 millioner kroner til "andre næringer".


Mer informasjon finner du i dokumentene nederst på siden.