Utviklings- og innovasjonskultur

Utviklings- og innovasjonskultur

Konkurranseevnen i nærings- og samfunnsliv er avhengig av den enkeltes evne til kontinuerlig innovasjon og fornyelse. For å bidra til en varig innovasjonskultur vil Samskap jobbe med følgende:

Kompetanse

Bidra til å utvikle kompetansenivået i nærings- (og samfunnsliv). Tilby relevante kurs og oppfordre til kompetanseheving i egen virksomhet. 

Nettverk/klynger

Koble sammen relevante aktører, bidra til å utvikle en kultur for samarbeid, kunnskapsmiljøer og involvering av ungdom. Legge til rette for å ta i bruk ny teknologi innenfor og på tvers av innsatsområdene. 

Eksterne nettverk og ressursmiljøer

Bygge opp egen kompetanse og kompetansen til logale/regionale utviklingsmiljøer og ressursmiljøer.