Utviklings- og innovasjonskultur

Utviklings- og innovasjonskultur

Konkurranseevnen i Andøy er avhengig av at vi evner å tenke nytt og utvikle oss. Både innenfor nærings- og samfunnsliv. 

For å bidra til en varig innovasjonskultur jobber Samskap med følgende:

  • Kompetanse

    Bidra til å utvikle kompetansenivået ved å tilby relevante kurs og oppfordre til kompetanseheving i egen virksomhet.

  • Nettverk

    Koble sammen relevante aktører, bidra til å utvikle en kultur for samarbeid, kunnskapsmiljøer og involvering av ungdom. Legge til rette for å ta i bruk ny teknologi.

  • Eksterne nettverk og ressursmiljøer

    Bygge opp egen kompetanse og kompetansen til lokale/regionale utviklings- og ressursmiljøer.

Mål

  • Å etablere en aktiv kultur for utvikling og innovasjon

For å få til det, skal vi være med på å bygge en varig kultur for utvikling og innovasjon i både nærings- og samfunnsliv.