Tror på kraftig løft etter koronaens tid

Tror på kraftig løft etter koronaens tid

Andøya Space Education

Til tross for at koronaen herjet også i 2021, kom over 8.000 personer på besøk til Romskipet Aurora sommeren 2021.

5. mars 2020 åpnet kronprins Haakon et oppgradert Spaceship Aurora etter flere års utredning av hvordan man skulle oppgradere opplevelsen og utvikle konseptet. Flere prosjekter ble utredet, blant annet med hjelp av midler fra Samskap.

Måtte stenge ned

Like etter ble Norge stengt ned på grunn av korona-epedemien. Siden den gang har det vært nær umulig å nå de planlagte måltallene for besøk og utdanning. Likevel har ikke Arne Hjalmar Hansen, som har vært helt sentral i å gjøre romutdanningen på Andøya kjent i Norge og Europa, sluttet å se mot stjernene.

– Om alt går etter planen, og vi får et mot normalt 2022, har vi kalenderen fylt. Vi skal gjennomføre en rekke kurs for elever, studenter og lærere både her på Andøya Space og rundt om i Norge. Vi fortsetter det gode samarbeidet det med den europeiske romfartsorganisasjonen ESA (European Space Agency) med blant annet etterutdanning av lærere innen romfart over hele landet, sier Hansen.

Ordreboka er full, men likevel må han og de andre ved Space Education vente på lettelser i koronatiltakene før de planene kan settes ut i livet for fullt.

Hansen og de ansatte har benyttet tida under pandemien godt, og har også begynt å undervise studenter og elever via digitale verktøy.

– Hovedkonseptet er uansett å få deltakerne hit til Andøya Space og bruke fasilitetene på romsenteret her som en unik og spennende læringsarena. Det er noe vi kommer til å satse for fullt på når restriksjonene blir letta på. I tillegg vil vi fortsette våre aktiviteter rundt om i landet i samarbeid med blant annet universiteter, vitensentra, skoleeiere og andre, sier Hansen

Mange turister

Sommeren 2021 ble imidlertid en positiv overraskelse. Da kom en stor mengde norske og utenlandske turister innom lærings- og opplevelsessenteret Spaceship Aurora.

Totalt over 8.000 besøkende i løpet av juni, juli og august er gode tall.

– Dette til tross for at vi ikke hadde full kapasitet som følge av smitteverntiltak, sier Hansen.

Framtiden

Målene for fremtida er imidlertid astronomiske, både når det gjelder antall deltakere på kurs og aktiviteter, men også turister og folk flest som besøkende i Spaceship Aurora.

– Før koronaen kom, hadde vi om lag 6.000 elever og studenter årlig på våre kurs og aktiviteter. 2.000 av disse deltakerne fysisk her på Andøya, mens øvrige deltok på våre kurs og aktiviteter rundt om i landet og noe i utlandet. Måltallet for de to-tre neste årene er å øke antallet elever og studenter fysisk på Andøya Space til 3.000 årlig. Vår virksomhet betyr allerede mye også for lokalt næringsliv ved at deltakerne skal reise til og fra, de skal overnatte, spise, drikke og så videre. - Så er vi også opptatt av at de som er her på kurs skal få oppleve noe mer av det Andøya har å by på, som for eksempel hvalsafari. Og med den planlagt økningen i årene framover vil også de lokale ringvirkningene bli betydelige, sier Hansen.

Space Education 2.0

I disse dager er Hansen og hans ansatte i gang med et nytt prosjekt. Nemlig Space Education 2.0.

– Med hjelp av midler fra Samskap skal vi utrede hvordan den planlagte satellittbasen kan gi muligheter for universitets- og høgskoleutdanning. Vi samarbeider blant annet med Norsk Romsenter, universitetssektoren og romindustrien om dette prosjektet, forteller Hansen.

Prosjektet er akkurat nå i startsfasen. Prosjektleder er tilsatt og ei styringsgruppe blir konstituert i disse dager. I løpet av januar vil man for alvor være ordentlig i gang med dette hovedprosjektet.

Leirskole

Andøya Space Education gjennomførte sommeren 2021 et prøveprosjekt med Nasjonal vitenskapelig leirskole. Det ble en suksess, og nå håper de at dette blir en årlig happening.

Totalt 118.750 kroner ble bevilget til prosjektet av Samskap. Også her førte pandemien til at prosjektet ble utsatt, men sommeren 2021 ble det gjennomført leirskole som et prøveprosjekt.

Forprosjektets fase og 2 hadde som målsetting å undersøke og om mulig teste ut hele eller deler av et mulig faglig innhold i leirskolekonseptet samt selge inn ideen til mulige brukere av leirskolen.

Grunne pandemien ble uttestingen utsatt, og ble først gjennomført 8. til 11. juli 2021. Elevene som deltok, var fra Dale Oen Academy.

«Vår vurdering er at leirskolekonseptet treffer godt definerte målgrupper, og at vi har tatt frem et konsept som kan videreføres i fremtiden. Vi bruker allerede ideer fra dette arbeidet i forbindelse med andre aktiviteter. Det å gjennomføre en leirskole slik som vi ønsker er ressurskrevende, tidsmessig og med bruk av menneskelige ressurser. Vi har derfor valgt å tone ned markedsføringen av konseptet og er usikre på når vi ser det som fornuftig å rulle dette ut som en selvstendig aktivitet.», heter det i rapporten fra Andøya Space Education.

Tilbakemeldingen fra deltakerne var ensidig positiv, og de følte de fikk godt utbytte av leirskolen.

I rapporten som ble levert til SAMSKAP etter endt leirskole, oppsummerte Andøya Space Education på følgende måte:

«Totalt sett er vi godt fornøyd med gjennomføringen av campen, og ser samtidig at det er elementer som kan videreutvikles. Vi håper at campen kan gjennomføres som en årlig aktivitet mellom Andøya Space Education og Dale Oen Academy.»

Detblir ny leirskole til våren i år.