Vitux

Vitux

Klaus Neumann

Vitux ønsker å utvikle en prototype på digitaliserte produksjonsdokumenter som vil forenkle og forbedre denne prosessen.

Vitux AS (tidligere Ayanda/Probio) produserer tygge- og sugbare kosttilskudd (ConCordix) basert på en patentert prosess og unik prosessteknologi og innpakking. Produktene blir produsert ved fabrikken på Andenes.

Siden 2015 har salget at ConCordix økt med >50% årlig, og i løpet av 2018 vil produksjonskapasiteten på fabrikken på Andenes være fylt opp, samtidig som salgsveksten fortsetter. For å støtte salgsveksten er en utvidelse av fabrikken og installasjon av en ny produksjonslinje påkrevet.

Vitux ønsker å etablere flere arbeidsplasser på Andenes. Dette skjer ved å øke antall produksjonsskift og investere i ny produksjonslinje. I tillegg vil produksjonsstøtte-funksjonene styrkes. Økt produksjon krever at våre rutiner og kontrollfunksjoner blir mer effektive. Vi må redusere manuelle arbeidsoperasjoner, for å opprettholde og øke produksjonen i verdens dyreste produksjonsland!

Vitux produserer kosttilskudd som har strenge krav til kvalitet og kvalitetskontroll. I dag er alle produksjonsdokumenter på papir der vi bruker mye ressurser på å:

• hente ut informasjon fra ulike systemer

• kontrollere disse

• legge ny informasjon inn i ulike systemer

• kontrollere disse.

Vitux ønsker i et forprosjekt å utvikle en prototype på digitaliserte produksjonsdokumenter som vil forenkle og forbedre denne prosessen.