Vekstkapital i Andøy

Andøy Seed Kapital (SUS)

Andøy trenger tilgang på risikovillig investeringskapital. Dette forprosjektet har som mål å kartlegge og invitere bedrifter og investorer til å gå sammen om etableringen av et investeringsselskap for såkornkapital i og for Andøy.

Forprosjektet skal identifisere hvilke bedrifter og personer som er positive til å delta med
investeringskapital til bedrifter i en tidlig fase, samt utvikle metode og prospekt for Vekstkapital
Andøy AS.

Det skal gjennomføres møter med næringsliv og investorer med forhold til Andøy for å få tilsagn om
investeringskapital. Vekstkapital Andøy vil når etablert være utgangspunkt for søknad om kvalifisering til samarbeid med Innovasjon Norges koinvesteringsfond for Nord Norge. Dette vil åpne for at investeringer kan bli matchet 50/50 med offentlig investeringkapital.

Omstillingen i Andøy er i full gang gjennom Samskapprogrammet som i all hovedsak støtter forstudier og forprosjekt. Det er en utfordring og bekymring at det i dag ikke eksisterer et godt system for å tilføre investeringskapital til de prosjektene som gjennom undersøkelser finansiert av Samskap viser seg å ha god sannsynlighet for å bli lønnsomme bedrifter og arbeidsplasskapere i kommunen. Vekstkapital Andøy vil i så måte være et supplement til Samskap gjennom å fokusere på hovedprosjekt - implementering og realisering.