Vil revolusjonere fiskefôr-bransjen

Vil revolusjonere fiskefôr-bransjen

Pleco

Selskapet Pleco undersøker i disse dager om Andøy er plassen de skal revolusjonere fiskefôrbransjen.

Pleco Marine AS er et Kristiansand-basert selskap som jobber med å utvikle en ny metode for å produsere omega-3 til fiskefôr.

De fikk i fjor 590.000 kroner i prosjektmidler fra Samskap til et forprosjekt. I prosjektet skal de undersøke mulighetene for å bruke en helt ny produksjonsmetode for produksjon av fiskefôr.

I korte trekk handler det om å produsere mikroalger i tanker på land, for så å utvikle omega-3, som igjen skal brukes i fiskefôr.

– Utgangspunktet vårt er at bruken av mikroalger er den med miljø- og klimavennlige metoden å produsere omega-3 på, sier Jørgen Henriksen (24), som er styreleder i firmaet.

Henriksen er fra Sortland, og er en av fem som er med i det nystartede selskapet.

Flere

De er ikke alene om ideen om å skape omega-3 på denne måten. Det er blitt prøvd med suksess i laboratoriet, men det er ingen som har klart å få det ut i storskala produksjon ennå.

– Vi ser nå på tekniske løsninger for å gjøre en slik produksjon i stor skala. Rett og slett å ta det ut av labben og ut i en slik størrelsesorden som gjøre det mulig å levere til fiskeforprodusenter.

Målet med prosjektet på kort sikt er å skaffe seg kontakter i fiskefôr-miljøet i Vesterålen og i løpet av sommeren å få opp et pilotprosjekt hvor det prøves ut en produksjon av omega-3 med denne nye metoden.

– Vesterålen ligger midt i matfatet med flere oppdrettere og fiskefôrprodusenter. Derfor er Vesterålen en naturlig lokasjon for et slikt prosjekt, sier 24-åringen.

Henriksen forteller at de nå er inne i en fase hvor de knytter kontakter i bransjen. For skal det opprettes en produksjon av omega-3 med denne metoden, må det skje i samlokalisering med andre bedrifter.

– Det er flere relevante aktører som vi ønsker å ha med på laget. Piloten er ikke langt unna, men vi må skynde oss langsomt og sørge for at alt er på plass før vi setter i gang med pilotprosjektet, forteller Henriksen.

Prosjektet har en totalramme på 1,2 millioner kroner, hvor 590.000 har kommet fra Samskap.