Klokkertro på dronesenter

Klokkertro på dronesenter

Andøya Space Defence

Andøya Space Defence-sjef Gunnar Jan Olsen tror på «lift-off» for dronesenter på Andøya flystasjon.

Olsen har ledet Andøya Test Center og nå Andøya Space Defence i 22 år, og har vært del av en rivende utvikling av det som i dag er den mest avanserte testfasiliteten i Norge.

– Vi gjør på mange måter den samme tradisjonelle rakettvirksomheten vi har gjort, men mot ei annen kundegruppe. I dag jobber vi mot forsvarsindustrien og samarbeider med norske og allierte land. Konsernet arbeider fortsatt med forskningsprosjekter, men forsvarsdelen er en betydelig viktigere del av det økonomiske fundamentet enn det var da vi startet for 25 år siden, sier Olsen.

Olsen har 11 ansatte, men kan i perioder dra nytte av andre ansatte i konsernet.

– Administrerende direktør ved Andøya Space, Ketil Olsen, sitter på en «pool» av ansatte som han kan bruke i flere selskap i konsernet. Om det i perioder er slik at vi trenger flere ingeniører eller andre til å gjøre en jobb, får vi de ressursene, forteller Olsen.

Droner er fremtida

Droner har vært en del av virksomheten siden 2009. I dag jobbes det med planer for å etablere et eget dronesenter i forbindelse med Andøya Flystasjon.

– Det vi driver med i dag er ei spissing av den satsinga vi har drevet med siden 2009. Dette er en dronesatsing som sikter seg inn mot både sjø og luft, da spesielt mot forsvar- og beredskapsmyndigheter.

Men hvor langt er man unna å etablere ei dronesatsing på Andøya Flystasjon?

– I Andøy er vi så heldige å ha Norges og kanskje Europas beste flystasjon og infrastruktur til dronevirksomhet. I tillegg har Andøy kommune vedtatt en strategi om at Andøya Flystasjon i fremtiden skal primært benyttes til aerospace formål. Planene om et dronesenter kan bidra til dette på en veldig god måte. 

– Når en slik satsing kan gå fra ambisjon til realisering, er vanskelig å si, men Olsen har klokkertro at man med litt tålmodighet skal komme i mål.

Prosjekt

I 2019 fikk Andøya Space Defence (Daværende Andøya Test Center) prosjektmidler fra SAMSKAP til å gjennomføre et prosjekt. Totalt ble det bevilget 800.000 kroner.

Prosjektets fire hovedmål var:

1. Utvikling av datafangstsystemer.

2. Utvikling av måltjenester

3. Utvikling av kommunikasjonsløsninger

4. Utvikling av tjenesteleveranse av ubemannet helikopter.

«I hovedsak vil det å utvide tjenestetilbudet til ATC, ha som mål å skaffe nye og styrke eksisterende kunder innenfor Forsvaret og forsvarsindustri.», het det i prosjektbeskrivelsen.

Når vi i dag skriver 2022, er alle målene nådd i prosjektet.

Olsen, forklarer at han er godt fornøyd med gjennomføringen og samarbeidet med SAMSKAP.

– SAMSKAP har vært nyttig for oss. Kommunikasjonsløsningene er på plass. Vi har vært gjennom prosjektprosessen og vi har fått fysiske resultater av den, sier han og fortsetter:

– Vi har blant annet kjøpt et fly, som kan streame video i full HD-kvalitet til kystvaktfartøy og fregatter i Forsvaret, og det over store avstander med stor båndbredde. Forarbeidet var en del av SAMSKAP støtten.

Et annet resultat av prosjektet resulterte i anskaffelsen av en ny radar, dette er en stor og viktig kapasitet for hele konsernet i fremtiden.