I år er det lift-off for satellittbasen

I år er det lift-off for satellittbasen

Andøya Space

Like over nyttår holdt Andøya Space-sjef Ketil Olsen allmøte for de ansatte. Åtte ferske medarbeidere var til stede. For Andøy-samfunnet er det mest gledelige dette: Olsen vil måtte gjøre flere presentasjoner av nye medarbeidere i tiden som kommer.

Det har vært en travel høst for Andøya Space-sjef Ketil Olsen. 14. oktober i fjor ble han konstituert som administrerende direktør etter Odd Roger Enoksen, som er blitt forsvarsminister. Få dager før, 8. oktober, ble kjent at Andøya Space fikk finansiering på totalt 365,6 millioner kroner for å etablere en oppskytningsbase for små satellitter.

– Det har vært en bratt læringskurve, sier Olsen. Han hadde nesten to år bak seg som driftsdirektør (COO) ved Andøya Space før han ble konstituert som toppsjef.

– Jeg har kjennskap til Andøya Space fra den stillingen, men dette er en mye mer omfattende stilling med flere aktører å ta hensyn til. Det er på mange måter to vidt forskjellige roller. Selv om det har vært hektisk, har det vært en utrolig spennende tid.

Det har den siste tiden også vært mange utlysninger ved Andøya Space. Under et personalmøte rett over nyttår, ønsket han velkommen åtte nye ansatte. De blir neppe de siste inn dørene til bedriften.

– Vi har drevet med oppskytinger siden 1962. Kompetansen her har vært og er god. Frem til nå har vi skutt opp raketter opp til syv tonn. Fra Andøya Spaceport vil vi skyte opp raketter som veier opp til 100 tonn. Det er en formidabel økning i omfang. Sikkerhet og tekniske løsninger er mye likt, men det er også mye nytt vi må ta hensyn til. Dermed er vi avhengig av å hente inn ny kompetanse, sier Olsen.

Han forteller videre at de til hver utlysning har hatt 15-20 kvalifiserte søkere. Det betyr at Andøya Space har kunnet hente fra øverste hylle når de ansetter nye folk.

– Vi henter noe lokalt, noe nasjonalt, men også internasjonalt. Søkerinteressen viser at vi er synlige internasjonalt, og at verden er oppmerksomme på oss. Det synes jeg er gledelig og gir meg stor tro på den jobben vi skal gjøre videre.

– Lokalsamfunnet viktig

Olsen mener samarbeidet med Andøya kommune, Samskap og lokalsamfunnet som helet er godt og viktig.

– For oss er det samfunnsmandatet som ligger i bunn. Det ligger et krav der at vi skal legge til rette for forskning og det forventes at næringslivet har en plass til naturvitenskapelig forskning, sier han og fortsetter:

– Samtidig skal vi være en næringsaktør regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi ansetter lokale, men sørger også for tilflytting til kommunen som igjen sørger for at det drypper på det lokale næringslivet. Det er også viktig for oss.

For Andøya Space er stor internasjonalt. Deres første og fortsatt største kunde er National Aeronautics and Space Administration (NASA). I tillegg jobber de med aktører i en rekke europeiske land, samt andre organisasjoner og selskaper fra hele verden.

Like over nyttår ble det kjent at Andøya Space har inngått en avtale med det sørkoreanske selskapet Innospace. De signerte en intensjonsavtale med Andøya Space med intensjonen å sende opp satellitter fra Andøya Spaceport.


Foto: Ketil Olsen er konstituert administrerende direktør i Andøya Space-konsernet.

Romhavnen nærmer seg

Det alle lurer på om dagen er tidsaspektet for mye omtalte Andøya Spaceport. 14. oktober i fjor ble finansieringen på 365,6 millioner kroner fra staten realisert. Siden den gang har det blitt jobbet på spreng for å få alt på plass, slik at første spadetak kan tas.

– Vi har god fremdrift. Vi har fått kontrakter med entreprenørene, og de jobber nå i disse dager frem løsninger på de kravene vi har stilt til prosjektet. Om en måneds tid skal de komme frem med pris og en fremdriftsplan. Når vi får de svarene, vet vi mer om når vi skal være klare til å skyte opp satellitter fra den nye lokasjonen på Nordmela, sier Olsen.

Det jobbes også tett opp mot kundene som skal bruke Andøya Spaceport.

– Vi må være sikre på at vi har de løsningene de trenger for å skyte opp hos oss. Det tette samarbeidet gjør at vi vet hva vi skal jobbe med når det kommer til tekniske løsninger.

På siden av alt dette, jobbes det parallelt med tomtekjøp, reguleringsplaner, tekniske løsninger, plassering av bygg, fiber og strøm.

 

Skryter av samarbeidet

Olsen er særdeles godt fornøyd med samarbeidet med Andøy kommune og SAMSKAP.

– Jeg er glad for det samspillet med SAMSKAP og Andøy kommune. De legger forholdene til rette for oss slik at vi hele tiden kan være i utvikling. Det betyr igjen arbeidsplasser og at internasjonale aktører legger igjen penger i lokalsamfunnet.

 

Samskap-bidrag

Forprosjekt Nasjonalt kompetansesenter  

Utarbeideforslag nasjonalt kompetansesenter, fremme solide argumenter for at senteret etableres på Andøya og gode modeller for finansiering. Beløp: 940.000 kroner.

Resultat: Videreføres gjennom Norsk dronesenter.

 

Forprosjekt SDS

Forprosjekt hvor det skulle foreligge forretningsplan for marked, teknologi, risikoanalyse bemanning/kompetanse/rekruttering. 2,07 millioner kroner.

Resultat: Vurderes videreført etter korona.

 

Forsk-Air

Hovedmålet med foreliggende forstudie er å utarbeide et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for hvorvidt det er økonomisk og strategisk hensiktsmessig å etablere en fly kapasitet til statlige etater og forskningsinstitusjoner. Beløp: 320.000

Resultat:

Forstudien er tatt videre til forprosjektet Pion-Air.