J. M. Nilsen Fisk

J. M. Nilsen Fisk

J. M. Nilsen leverer verdens mest kortreiste - eller "ikke-reiste" - fisk, rett fra Bleiksdjupet til middagstallerkenen din. 


Eneste lokaleide fiskemottak

J. M. Nilsen Fisk er Andøys eneste lokaleide fiskemottak, og har lenge vært med på å løfte Andøy som fiskerikommune. De tar imot fisk fra båter langs hele Andøy-kysten. Herfra leverer de fisk til Nordmela Landhandleri, saltfisk til Portugal, sei til Brasil, hyse til New York, og svømmeblærer og torskemelke til Kina!

J. M. Nilsen ønsker å legge til rette for levering av mer hvitfisk i Andøy og å rekruttere flere unge til fiskerinæringa.
Det er forventa at ny mottakshall og bedre logistikkløsninger vil gi tre nye heltidsstillinger.


Fakta:

 • Samskapstøtte: 
  354 000,- til prosjektet ”Råstofftilgang og lønnsomhet” (2018-2020)
  700 000,- til prosjektet ”Mottak og produksjonsflyt” (2020-)
 • Det pågående prosjektet bygger på det første 
 • Utbygging av mottakshall vil skje i neste fase

                        

Om bedriften

 • Etablert i 1927 av Johannes Meier Nilsen

 • Familieeid fiskeindustribedrift

 • Produserer og foredler fiskeprodukter

 • Lokalisert på Nordmela