8485 Teater

8485 Teater

8485 Teater (SUS)

8485 Teater skal bli et profesjonelt teater - et sted for produksjon og visning av nyskapende scenekunst. 

8485 Teater skal være et kunstnerdrevet teaterhus som tilbyr en “residency”, et sted der profesjonelle scenekunstnere kan komme for å bo, og arbeide med forestillinger.

Vi håper å kunne skape et møtepunkt der de gjestende scenekunstnere og de som jobber på teateret, kan utveksle kunnskap og kompetanse. 8485 Teater skal være et sted der det både produseres og vises forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet. 

Vi ser for oss at 8485 Teater ligger på Dverberg (derav postnummeret i navnet), og at det bygges et helt nytt arkitekttegnet bygg. Med 8485 Teater ønsker vi å legge til rette for å utvide et allerede eksisterende scenekunstmiljø – med fokus på profesjonell kompetanse og tilreisende kunstnere. 8485 Teater vil bli et møtepunkt for nasjonale og internasjonale kunstnere. Vi ønsker å legge til rette for at kunstnere periodevis eller permanent skal legge arbeidsplassen sin til Andøy.

 Dette er det vi drømmer om, og det som vi nå vil undersøke om det er grunnlag for å satse på.

Forstudien (som startet i mars 2017) bestod av studieturer og møter med ulike aktører som driver lignende institusjoner, dialog med kunstnere, samtale med Kulturrådet, og en arbeidsperiode med et internasjonalt scenekunstprosjekt på Dverberg. Med dette som bakgrunn har vi besluttet å gå videre med et forprosjekt. Dette forprosjektet vil ha varighet på 15 måneder fra oppstart. I forprosjektet ønsker vi å undersøke mulighetene for hvordan hovedprosjektet eventuelt kan finansieres og driftes på sikt. Forprosjektet vil også gå ut på å definere en kunstnerisk profil, og dette vil basere seg på en spørreundersøkelse, samtaler i prosjektgruppen og studieturer der vi snakker med andre som har startet opp eller driver lignende steder.