Marmelkroken

Marmelkroken

Lisbeth Seppola

Marmelkroken er en virksomhet som tilbyr overnatting, bespisning og kulturopplevelser til sine gjester gjennom hele året. 

Virksomhetens profil har siden oppstarten vært i konstant utvikling og er i dag ved et veiskille der det må tas noen konkrete valg for å komme videre. Marmelkroken med sine moderne fasiliteter og nærhet til spektakulær natur, rikt dyreliv, spennende arkeologiske funn og ulike aktivitetstilbud har mye å by på. Med bakgrunn i et internt kartleggingsarbeid gjennomført fra 2015-2017 har Marmelkroken god oversikt over interne ressurser og muligheter i bedriften, samt bevegelser i marked og bransje. Dette prosjektet sikter på å produsere konkrete løsninger av høy kvalitet som tar utgangspunkt i Marmelkrokens beste kort i opplevelses- og reiselivssammenheng samtidig som det adressere flere av de utfordringene bedriften står ovenfor med etablering av rakettskytefelt tett på eiendommen.

Dette forprosjektet skal konkretisere og legge planen for hvordan Marmelkroken kan vokse og utnytte seg av mulighetene som ligger i Andøya som reiselivsdestinasjon i 2017.