Vil ha barnefamilier fra Litauen til Andøya

Vil ha barnefamilier fra Litauen til Andøya

Andøy Næringsforening

Andøy Næringsforening er nå godt i gang med et prosjekt hvor målet er å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til Andøy fra Litauen.

Andøy Næringsforening fikk i fjor støtte til et rekrutteringsprosjekt fra Samskap. I januar startet prosjektet opp for fullt, og målet er å skaffe kvalifisert arbeidskraft fra Litauen.

– Andøy mangler allerede kvalifisert arbeidskraft, men behovet i fremtiden vil øke sterkt, spesielt knyttet til fagarbeidere i mange ulike bransjer. Samtidig har også det offentlige behov for fag- og helsearbeidere i framtiden, forteller Stein Inge Andreassen i Andøy Næringsforening.

Arbeidet så langt har gått ut på å kartlegge hvilke bedrifter som vil være med på prosjektet.

– 28. februar skal vi ha et kickoff-møte med aktuelle bedrifter. Målet der er å informere og å skrive intensjonsavtaler med aktuelle bedrifter, sier Andreassen.

Pilotprosjekt

Men hvorfor akkurat Litauen?

– Vi måtte velge et spesifikt område eller land i dette prosjektet. Litauen blir på mange måter pilotprosjektet, for å kartlegge om denne metoden kan fungere. Vi har også en litauisk familie bosatt i Andøy. Vaiva Kazakeviciene i den familien har sagt seg villig til å være vår ambassadør i prosjektet, forklarer Andreassen.

Han forteller videre at om modellen lykkes, kan den brukes opp mot hvilket som helst område i hele verden. Målet er hele veien å skaffe kvalifisert arbeidskraft til en kommune som trenger det.

Barnefamilier

Vaiva Kazakeviciene har bodd i Andøy i ti år, og det er familier som er villige til å satse på å leve og bo i Andøy prosjektet nå er på jakt etter.

I løpet av våren vil Andreassen ta med seg bedrifter, Vaiva og flere andre til Litauen for å intervjue kandidater. Kvalifikasjoner er viktig, men de leter også etter de rette typene.

– De som skriver kontrakt med oss, forplikter seg til å bosette seg i Andøy i ett år. Så intervjuene i Litauen blir viktig for å kartlegge hvilke kandidater som er seriøse på å ta steget å flytte hit, sier Andreassen.

Målet er å ha de første familiene bosatt i Andøy og i jobb i løpet av høsten.

Når de er på plass, starter jobben med å få de til å være lengre.

– Det er på mange måter da jobben starter. Da må vi gjøre en innsats sammen med bedriftene de har skrevet kontrakt med for å sørge for at de trives i Andøy. Sørge for at de blir integrert sosialt, i kultur- og idrettsliv. Det tror vi at vi sammen skal lykkes med.

Flere interesserte

Det er allerede flere bedrifter i Andøy som har meldt sin interesse. Ifølge Andreassen dreier dette seg om entreprenører, renholdsbedrifter, rørleggerbedrifter og andre i samme sjikt.

For at prosjektet skal bli en suksess, må de i løpet av året ha bosatt minst fem litauere i Andøy. Prosjektet vil så evalueres og om det betegnes som en suksess, vil det brukes mot andre regioner i framtida.

Forprosjektet fikk 228.750 kroner fra Samskap, og har ei totalramme på 457.000 kroner.