Andøy Sau og Geit

Andøy Sau og Geit

Bør Andøy satse på lokal foredling av sau og geit?


Lokalmat

Andøy Sau og Geit håper de kan skape arbeidsplasser i Andøy ved å satse på lokalmat av sau og geit som har "liggi under midnattsola og sett på hvalen". 

I dag selges det meste av kjøtt og melk ut av kommunen uten videreforedling her først. 

Interessen for norsk lokalmat er stor, og har inntatt folks hjerter og ganer.
Kan det være penger og arbeidsplasser i lokalprodusert mat fra Andøy-sau og -geit?


Fakta

  • Andøy Sau og Geit er en organisasjon for saue- og geitebønder i Andøy
  • De har i dag 36 medlemmer
  • Samskap-støtte til prosjekt om videreforedling: 99 330,- (2020)