Andøy Havsalat

Andøy Havsalat

Daniel Aluwini

Prosjekt Andøy Havsalat går ut på teste ut dyrkning av havsalat for å kunne utarbeide en optimal driftsplan for kommersiell dyrkning av havsalat.

Havsalat (lat. Ulva), er i klassen Grønnalger (Chlorophyceae). Den vokser langs hele norskekysten. Fargen varierer fra lyse- til mørkegrønt. Havsalat har vært brukt som menneskemat langs kysten i århundrer og blir i dag sett på som en delikatesse blandt toppresturantene. Den inneholder spesielt mye jern, men den inneholder også protein, kalsium, magnesium vitamin C - og B12. I dag fines det kommersiell dyrking av havsalat i Portugal, Frankrike, Irland og Israel, men foreløpig ikke i Norge. I alle de nevnte land, blir havsalaten brukt til menneskemat.

På samme måten som lakseoppdrett startet som en tilleggsnæring for kystbønder i distriktene, kan havsalatdyrkning bli det samme i dag. Med svært lave innvesteringskostnader, kan de fleste med de grunnlegende kunnskaper sette opp sitt eget dyrkningsanlegg og skape seg sin egen arbeidsplass.

Prosjekt Andøy Havsalat har til hensikt å teste ut dyrkning av havsalat for å kunne utarbeide en optimal driftsplan for kommersiell dyrkning. Med dette legger man til rette for nye arbeidsplasser for både kvinner og menn i kommunen.