En av verdens beste kvaldestinasjoner

En av verdens beste kvaldestinasjoner

Whale2Sea

Se på bildet: Hvorfor svømmer kvalene «Marten» og «Cato» sammen? Det er blant de mange spørsmål kvalforskere stiller, og som kan gi kvalturismene dypere kunnskap.

Naturen har lagt alt til rette for kvalturisme i Andøy. Eggakanten, skråningen fra kontinentalsokkelen mot norskehavsdjupet, går spesielt nært land utenfor Andenes. I eggakanten er det masse mat. Derfor er det kval der. Svenske, danske og finske entusiaster oppdaget dette på slutten av 1980-tallet. De kom på land på Andenes og fortalte om det. Og resten er historie. Kvalturismen har blomstret.

Finske Tiu Similä var med i oppstartsårene, men forlot for å forske på spekkhoggere og flyttet etter hvert til Bø. Nå er hun tilbake på Andenes, og igjen bidrar hun til forskning på spermkval. Det startet i 2014 med forskning på kval som spiser blåkveite fra fiskernes garn og liner. I 2019 søkte hun penger fra Samskap for å finne gode samarbeidspartnere og forskningsprosjekter. Hun fant blant annet Marten Bril i daværende SeaSafari, nå Whale2Sea. I 2020 søkte selskapet om penger fra Samskap til et forprosjekt. Whale2Sea fikk en halv million kroner. Dette prosjektet ble et forskningsbasert hovedprosjekt støttet av Regionalt Forskningsfond (RFF). Whale2Sea fikk dermed et realt «godkjent»-stempel av RFF. En tredjedel av potten, 2,5 millioner kroner, gikk nemlig til Andenes-bedriften.


Foto: Tiu Similä og Marten Bril i Whale2Sea. Foto Geir B.

Samarbeid

 Hos Whale2Sea møtes forskningen og «kommersen». Både Tiu og Marten er overbevist om at dette er en særdeles lykkelig kombinasjon – for turistene. Kunnskap er nemlig et nøkkelord for fremtidens turister, mener de. Etter 30 år med kvalturisme, er det fortsatt mange, og store huller i kunnskapene om de store hannkvalene i eggakanten.

- Det er et paradoks at spermkvalhannene utenfor Vesterålen har vært en bærebjelke i regionens reiseliv i over 30 år samtidig som at kunnskapen om disse store pattedyrene er svært mangelfull, sier Tiu.

Hun peker på at kunnskapen er mangelfull både når det gjelder dietten, og hvordan kvalene bruker området. Det er lite kunnskap om hvilke kvaler som er her på ulike tider av året, aldersfordelingen på kvalene og deres atferd, sosialt og akustisk. Forskning gjort på Andenes tyder på at det sosiale samværet mellom kvalene er større enn forskerne har trodd til nå. Spermkvalhannene er ansett å være ensomme dyr, men ferske data antyder at kvalene jakter sammen og snakker sammen. Det er også lite kunnskap om kvalens genetikk og helsetilstand, inkludert nivåene av miljøgifter. Lokale fiskere har dessuten opplevd et annet fenomen: Kvaler som bruker deres garn og liner som «koldtbord». Under blåkveitefisket er det mange observasjoner på kval som «napper» fisk av line og garn.


Foto: Privat

Whale2Sea har skaffet seg forskningsmessig støtte i verdensklasse. Selskapet samarbeider med en av verdens beste naturfotografer, Audun Rikardsen, som til daglig er professor (forsker). De har også et samarbeid med dr. Jonathan Gordon, som er en av pionere i forskning på levende spermhval.

-  Målet med prosjektet var å knytte til seg viktige lokale og eksterne samarbeidspartnere. Det har vi lyktes med, men akkurat nå sliter vi med at forskerne ikke – i motsetning til fotballspillere- ikke får komme inn i Norge. Dr. philos-kandidat Zoë Morange (bildet t.v)  sitter «fast» i Frankrike og Jonathan Gordon får heller ikke komme til Norge.

- Hva blir resultatet for Whale2Sea når forskerne får gjort sitt?

-  Resultatet vil bli nye data og større forskningsaktivitet på hval fra Andøy. Dette vil bli nødvendig om Andøy skal forsvare tittelen som en av verdens fremste kvaldestinasjoner. Publikasjoner er den valutaen som betyr noe i forskningssammenheng, og det er slik suksess i hovedprosjektet vil måles, sier Tiu Similä.

Forskning og turisme passer som hånd i hanske, mener begge.

- Folk reiser ikke bare på ferie for å feriere. De vil lære noe også. Den kunnskapen som samles utenfor Andenes vil gjøre oss i stand til å levere et reiselivsprodukt av ekstrem kvalitet, slår hun fast.

"Kunnskapen som samles utenfor Andenes vil gjøre oss i stand til å levere et reiselivsprodukt av ekstrem kvalitet"