Nordtun i vekst

Nordtun i vekst

Stig H. Johannesen

Prosjektet skal synliggjøre muligheter og minske risiko ved videre satsing og utvikling av Nordtun Gård. 

Det er en målsetting å se på alle tre forretningsområdene ved bedriften i dag, og vurdere hvordan disse i samspill kan gi økt lønnsomhet. Kvalitet i tilbud og bærekraft i drift, vil også være i valg av retning og avgjørelse om videre utvikling.

Allerede i dag er pågangen av gjester og forespørsel etter melk og ost så stor at Nordtun ikke kan dekke behovet. Gjennom denne forstudien skal det synliggjøres og vurderes hvilke muligheter bedriften har for å utnytte potensialet og møte behovet som ligger i markedet. Aktivitetene vil se på mange områder som kan være med på å skape en helhetlig løsning: Hvilke produkt kan tilbys, hvilke opplevelser kan tilbys, hvem er naturlige samarbeidspartnere, hvordan kan moderne løsninger og teknologi brukes i driften og hvilke styrker har Nordtun i dagens reiselivsmarked? Dette er noen av spørsmålene som skal besvares innenfor en ramme av bærekraft med økonomisk lønnsomhet, dyrevelferd, miljø og sosialt fotavtrykk.