Andenes Båtservice

Andenes Båtservice

Andenes Båtservice AS

Andøy Båtservice planlegger et større utviklingsprosjekt med nyinvesteringer i det tekniske anlegget, kai, kran for løfting og flytting av båter, forbedring av produkter og tjenester med mer.

For å få beslutningsgrunnlag for å iverksette et hovedprosjektet skal vi gjøre dette forprosjektet som
inneholder en markedsundersøkelse, en teknisk forprosjektering og en strategiprosess.
Til markedsundersøkelsen, fasilitering av strategiprosessen og den tekniske prosjekteringen har vi
planlagt å samarbeide med våre konsulenter som er Apriori Utvikling AS og Klaussengruppen AS.
Begge har relevant kompetanse og kjenner de lokale forholdene godt.