Loviktunet

Loviktunet

Tor Ivar Grav

På det allerede eksisterende Loviktunet ønsker vi å utvikle tunet med en fjøs/ny driftsbygning.
 

Forstudie vil vise om det er marked for mer overnatting, arrangere kurs og foredrag. Lønnsomhetspotensiale, sysselsettingseffekt, kartlegge målgruppe og mulige samarbeidspartnere.