The Whale

The Whale

Hovedmålet med prosjektet er å etablere ”The Whale” som en bærekraftig attraksjon i verdensklasse på Andenes med fokus på hval og som kombinerer kunnskap, informasjon og opplevelser på en innovativ måte.

Attraksjonen skal være ønsket i lokalsamfunnet og ansees som viktig for regionen. Nasjonalt skal ”The Whale” være senteret for kunnskapsformidling som angår hvaler, deres økosystem og vårt ansvar for ivaretakelse av dette. ”The Whale” er en levende attraksjon som stadig benyttes av lokalbefolkning i regionen – til flere formål.

Marked og konkurrenter

Andøy var først ute med å selge hvalsafariturer i Norge, og hvalsafari er ”reason-to-go” nr 1 i for turister som kommer til Vesterålen. De senere år har flere destinasjoner markert seg i dette markedet, særlig Tromsø. The Whale vil kunne være med på å befeste Andøy som hvaldestinasjon nr 1 i Norge og Europa. Andøy er blant tre steder i verden der du kan se hval hele året. Hvalsafari er den raskest voksende turismen i verden. I følge tall fra 2011 (IFAW rapport) reiste 13 millioner mennesker på hvalsafari i 2009/10.

Potensiale

The Whale gir en mulighet for Andøy å posisjonere seg som hvaldestinasjon nr 1 i Norge og Europa.  Ambisjonen er å etablere ”The Whale” som et senter for forskning og undervisning innen relaterte tema. ”The Whale” er et sted man kan besøke for å få fine og lærerike opplevelser, men det er også et sted som skaper aktiviteter både i lokalsamfunnet og internasjonalt. Attraksjonen vil også romme cafe, utsalg og kan eventuelt kombineres med annet bruk – for eksempel kulturformål. The Whale vil være et sted for både turister og fastboende. Det vil skape mulighet til å beholde hvalsafari-(og andre) turister over flere dager, noe som kan gi økte inntekter til komplementære aktører i kommunen.