Ny nettside

Ny nettside

Andøy kommune

Andøy kommune har inngått en avtale med Acos om å oppgradere nettsiden og saksbehandlingssystemet Websak. I tillegg er det kjøpt inn en skjemamodul.

- Nettprosjektet til Andøy kommune baserer seg på konklusjoner som ble trukket i den faglige sluttrapporten til prosjektet «Næringsvennlig kommune», som Essensi laget i 2018. Nettprosjektet ble startet opp i 2019, men på grunn av koronaepedemien, bytte av kommunikasjonsrådgivere og strategiske valg, er kontraktene først undertegnet nå, sier kommunikasjonsrådgiver Geir Bjørn Nilsen i Andøy kommune.

De strategiske valgene består i at kommunen har valgt å integrere saksbehandlingssystemet, nettsiden og en skjemamodul (Interact) fremfor å velge en enkeltstående nettsideløsning. Beslutningen er forankret i kommunens overordnede it-strategi, som kommunestyret vedtok i vår.

 

Samskap

Avgjørelsen om å kjøpe en oppdatering av nettsideløsningen ble tatt etter at styret i Samskap, enstemmig og uten debatt, vedtok å bidra med midler.  Samskap bidrar med inntil 616.000 kroner.

Programleder Brita Erlandsen peker på at Essensi-rapporten, og rapporten fra prosjektet «Næringsvennlig kommune», som kommunene gjennomførte i 2019, ga tydelige signaler om at nettsiden måtte bli bedre for næringslivet.

- Rapporten pekte på bedre struktur og muligheten for å sende søknader via nettet som viktig, og pekte på at næringslivet må kunne utføre flest mulig tjenester digitalt. Det tror jeg Andøy kommune nå får til, sier Erlandsen.

 

Dette kommer

Hva kommer så i den nye nettsiden?

- Vi kommer til å snu opp-ned på veldig mye. Dagens nettside speiler strukturen i det kommunale systemet slik det på ett tidspunkt var. Den nye siden vil i lang større grad «snakke med» innbyggerne sånn at de får utført sine tjenester raskere og mer effektivt, sier prosjektleder Geir Bjørn Nilsen.

Skjematjenesten (Interact) vil gjøre det mulig å sende digitale søknader. Andværingene vil dessuten få tilgang til en «min side»-funksjon der tjenester og viktige lenker samles. Det kommer en booking-modul. Den kan tilrettelegges sånn at innbyggerne kan booke tid med saksbehandlere. Det blir en «nabolag»-modul der det er mulig å melde feil. Andøy har en lignende funksjon i dag, men den nye løsningen blir mer spesialtilpasset ettersom det er en egen modul i nettløsning. I forarbeidene til den nye nettsiden, er det flere som har signalisert at de ønsker å få byggesaker som en del av nettsiden. Det vil komme etter hvert. Denne delen kan først innføres når Websak, kommunens saksbehandlingssystem, er ferdig. Det er også mulig å etablere et nytt intranett for kommunens ansatte og en delportal for lag og foreninger i den oppgraderte nettsiden.

Nettsideprosjektet starter rett etter nyttår, og vil være avsluttet i god tid før sankthans.