Stor tro på videreforedling

Stor tro på videreforedling

Andøy Sau og Geit

Andøybøndene har stor tro på at landbruksprodukter kan bli videreforedlet lokalt.

Det er ett av funnene som Andøy Sau og Geit har funnet i en forstudie som er støttet av Samskap. 21 bønder har svart på spørsmål. Til sammen sitter bøndene på enorme ressurser, som potensialt kan få mer lokal verdiskapning hvis Andøy Sau og Geit går videre.

Samskap ga nær 100.000 kroner til forstudien.

Glenn Peter Knædal i Andøy Sau og Geit sier at mange Andøy-bønder synes ideen om et felles markedsføringsselskap er god.

De siste årene har det poppet opp en rekke lokalmatprodusenter, som selger produktene sine direkte fra egen gård, via Bondens marked, via Reko-ringer og salgsmesser. Glen Peter Knædal, som driver gården Haugen på Åkenes, er definitivt en av disse. Han har vært med å lede prosjektarbeidet. Selv har 220 vinterfôra sau, og slipper 700 sau ut på beite. Beiteområdet ligger i fjellene ved Åkenes. Andøyas høyeste fjell, Kvasstinden, inngår i hans område.

Bakgrunnen for at Andøy Sau og Geit har sett etter muligheten for mer lokalmatproduksjon, er at sauenæringen har over lang tid vært utfordret av lave markedspriser. I enkelte perioder har prisen for saukjøtt vært på under en krone kiloet. Kan lokalmat sørge for at bøndene får mer penger for produktene sine? I disse dager har Andøy Sau og Geit levert en prosjektrapport, og skal snart vurdere om prosjektet skal gå videre. Det er ikke bare sau- og geitbønder som er spurt. Alle bønder, også grønnsaksprodusenter, har svart på spørsmålene.

Ressursgrunnlaget for lokal mat er definitivt til stede. De fleste av de 21 spurte, driver med sau eller en kombinasjon av sau og storfe. Glen Peter tror at flere produkter kan innlemmes hvis man går videre med planene. -Fisk og vilt kan innlemmes sammen med alle landbruksprodukter, mener Knædal.

Syv av ti spurte tror at omsetningen av lokalmat vil fortsette å øke.
20 av 21 spurte svarer «ja, bestemt» på spørsmålet: «Tror du videreforedling og markedsføring av disse produktene kan skape økte muligheter for lokalmat fra Andøy?»
90 prosent svarte at det er en god ide å etablere et selskap som koordinerer markedsarbeidet.
96 prosent av de spurte sier «ja, kanskje» eller «ja, helt sikkert» på spørsmålet om de vil være med å eie et selskap som markedsfører lokale produkter.