Andøya Arctic Aloha

Andøya Arctic Aloha

Anders Stave

Prosjektet vil se på videreutvikling og rendyrking av konseptet ved nyoppstartede Andøya Arctic Aloha.  

Arctic Alohas forprosjekt bunner ut i et ønske om å videreutvikle og rendyrke det vi allerede har ved å øke kompetansen i AAA, kunne tilby et bredere tilbud enn i dag, og bevare den unike naturen på land og i sjø - med fokus på marin forsøpling.

Prosjektet vil se på videreutvikling og rendyrking av konseptet ved Andøya Arctic Aloha. Dette for å kunne tilby et bredere og mer profesjonelt tilbud enn det som eksisterer i dag. Prosjektet vil fokusere på kompetanseheving, markedsføring og et ønske om å bevare den unike naturen på land.