Forprosjektet som ga uventet resultat

Forprosjektet som ga uventet resultat

Whale2Sea

Whale2Sea fikk penger til et forprosjekt, og har allerede gjennomført med et egenfinansiert hovedprosjekt. Med på kjøpet fikk bedriften ny kunnskap. Samtidig ga bedriften et viktig bidrag til et mulig nytt forretningsområde for Andenes Båtservice.

Whale2Sea fikk nesten 380.000 kroner av Samskap til forprosjektet: «Motorbåter og støybilde ved hvalobservasjon».

Vesterålen har status som bærekraftig reisemål og Whale2Sea har klare mål om å drive mest mulig bærekraftig. Det innebærer at vekst og dyrevelferd skal sees i sammenheng. Turismen i Andøy skal også vokse på en bærekraftig måte. Kunnskap, fakta og endring er sentrale drivere i arbeidet med omstilling til en grønn og lønnsom opplevelsesturisme i fremtiden.


Foto: Geir Bjørn Nilsen

-For målinger av lydnivået (både desibel og frekvens) som skapes av båtene til Whale2Sea så vil dens forskningsmessige verdi være noe begrenset. Derimot vil praktisk lokal betydning være stor. Uten en nødvendig omstilling, fryktes det globale verdifokuset på bærekraftig turisme å svekke Andenes sin posisjon som nasjonens viktigste hvaldestinasjon, skrev Whale2Sea da de søkte om midler fra Samskap.

I forprosjektet er det gjort omfattende målinger av støy. Whale2Sea har også målt Co2-utslippene.

-Vi gjennomførte forprosjektet og fikk ny kunnskap, som vi brukte i hovedprosjektet. Dette har ført til at vi har investert et sted mellom 2,2 og 2,5 millioner kroner i seks nye båtmotorer, sier Bård Helge Andreassen i Nordpå Opplevelser. Han skrev opprinnelig søknaden for SeaSafari, som nå er Whale2Sea. Selskapet bestemte seg for å kjøpe fire nye Yamaha motorer og to nye Yanmar dieselmotorer. Forprosjektet avslørte at de motorene selskapet eide, hadde ulike egenskaper. En motortype var fordelaktig i fart, mens en annen motortype var fordelaktig i sakte fart nær hvalen. Kunnskapen ga en beslutning om å bytte motorer.


Foto: Geir Bjørn Nilsen

I likhet med mange andre aktører, er fremtiden kanskje å kjøre elektriske motorer, hydrogen- eller hybrid fremdrift, men Whale2Sea har ikke funnet hel-elektriske prosjekter som er gode nok. Selskapet er optimistisk og tror at det neste steget er elektrisk/hydrogen eller hybrid. Dog må det investeres i ny infrastruktur i Andenes havn. Den er ikke på plass i dag.

Det som derimot er i ferd med å falle på plass, er et nytt forretningsområde for søsterbedriften Andenes Båtservice. Det er ingen Yamaha-forhandlere i Andøy. Andenes Båtservice er i ferd med å bli det. Dermed kan Yamaha-eiere få kvalifisert service i Andøy en gang i fremtiden.

Se «Stortind» i lydtest