Klar for nye opplevelser

Klar for nye opplevelser

Experience Andøy

Hva gjør en reiselivsbedrift når pandemien slår til, og gjestene – over natten – blir borte? – Vi tenkte nytt og planla for fremtiden.

Det sier Asgeir Andreassen i Experience Andøy i Skjoldehamn.

En kald maidag i 2021: Asgeir Andreassen og sønnen Rikard arbeider på eiendommen i Skjoldehamn. Her har det vært fiskemottak. Her har det vært ørret- og lakseoppdrett. Nå er det turister som bruker brygga som utgangspunkt for fiske- eller fotturer. Far og sønn sitter i et nytt «betongskall» og koser seg med kaffe og kaker sammen med arbeidere fra Sortland Entreprenør.

- Her skal det bli et utekjøkken. Vi skal inn med en pizzaovn, og gjestene våre skal kunne lage mat «utendørs», sier Asgeir.

Ved siden av ligger et nytt servicebygg. Noen meter nærmere veien ligger et eldre hus, som brukes av turister. Nede ved havet ligger det gamle industribygget. Der er det fem dobbeltrom, og et trivelig oppholdsrom. I første etasje er det plass til utstyr, som blant annet fisketurister trenger.

- I alt har disponerer vi 20 sengeplasser, sier Asgeir Andreassen.

I fjor, da pandemien slo til, søkte Andøy Experience først om midler til en forstudie. Senere søkte selskapet om midler til et forprosjekt. Den siste søknaden utløste 258.000 kroner fra Samskap.

Tanken var å finne nye produkter, nye overnattingstilbud og samarbeidspartnere. Flere av tilbudene som selskapet tar i bruk i disse dager, er konkrete resultat av det arbeidet bedriften har gjort med støtte fra Samskap.


Testet

I prosjektet er det gjennomført til sammen 13 testturer. En nordlystur, to fjellturer, to havfisketurer, to turer til ferskvatn, tre turer i naturreservat og tre turer for å fiske laks. Selskapet satser på pakketerte turer under stikkordene Sea, Shore og Summit (fjord, fjære og fjell). Selskapet vurderer også en mobil hytteløsning, og har funnet ut at mobile hytter må kunne slepes av en vanlig bil hvis det skal bli en suksess.

Samarbeid er alltid en suksessfaktor og Experience Andøy har gjort seg noen erfaringer.

- Det er et stort og uutnyttet potensial i utvikling av pakker i samarbeid med andre bedrifter. Vi har behov for mer erfaring før samarbeidet blir mer enn at vi inkluderer måltider eller opplevelser i tilbud vi allerede har. Ferdige pakker der vi går sammen med andre om markedsføring ligger lenger fram i tid. Så langt har vi ikke funnet en god nok måte å selge hverandres produkter på i Andøy. Vi ser for oss at bedrifter som samarbeider legger ledig kapasitet ut for salg, men hvordan det kan gjøres hos lokale samarbeidsparter har vi ikke på plass. Avtaler om salgsprovisjon kan kanskje være en nyttig løsning, skriver selskapet i en rapport.