– På tide med «havnelanding»

– På tide med «havnelanding»

Andøy kommune

Planene om en ny fiskerihavn ble lagt til side i 2017 da fiskerihavnene ble overført til fylkeskommunene, men er tatt opp igjen av regjeringen fra Ap og Sp ettersom fiskerihavnene er overført til staten igjen. Havna på Andenes er prioritert. Det er ikke for tidlig.

– Månelandinga skjedde i 1969, men selve planlegginga startet allerede i 1961. VI har ventet på ei utbygging og utbedring av Andenes havn i 20 år. Vi andværinger er tålmodige, men nå er det på tide å lande prosjektet, sa Havnesjef Håkon Strand da han innledet møtet.

Til stede under lunsjen var Arild Jensen og Tone Sivertsen fra Kystverket.

De fortalte at prosjektet er tatt med i Nasjonal Transportplan for 2022-2033. I Kystverkets tildelingsbrev for 2022 kommer det frem at oppstart med arbeidet i havna vil komme i gang i 2023.

Må øke dybden

Det mest prekære er å mudre store deler av havna for å gjøre den dypere. I dag har økende båtstørrelser ført til at flere båter sliter med å komme inn og ut av havna. Plandybden i Østre havn er 8 meter. Innseilingen vil ha dybde -10 m i ytre del og -9 m i indre del av innseilingen. Dette vil gjøre havna farbar for de aller fleste fartøyer.

Havna er også særs urolig, og ligger værhardt til. En viktig del av utbedringen vil være å sette igang tiltak for å gjøre havnebassenget mer rolig for store og små båter.

 

I tillegg er det et ønske om muligheter for flere områder for næringsliv å etablere seg i havna. Dette er noe som ikke ligger under Kystverkets mandat, og er noe kommunen må jobbe med sammen med næringslivet i årene som kommer.

Kartlegging

Tone Sivertsen er Kystverkets prosjektleder for Andenes Havn. Hun forklarte at de nå er i gang med ei kartlegging av hva som skal gjøres når.

Det gjenstår også en del prosjektering.

- Prosjektering – molo/fylleskråninger utforming – geotekniske vurderinger, mengdeberegning.

- Befaring bygninger/kaier og fastsette mudringslinjer inn mot kaier.

- Tegninger av kaier og tilstandsrapporter.

- Kartlegge kabler og ledninger.

- Oppdatere kostnadstall/usikkerhetsanalysen.

- Oppdatere samfunnsøkonomisk analyse.

- Kontaktinfo til bedrifter som blir påvirket av prosjektet.

 

Parallelt med disse punktene blir utført, vil det foregå en søknadsprosess, videre en anbudsprosess før det vil bli en lengre anleggsperiode.

– Anleggsperioden er beregnet til å vare i fire år. Det kan hende det tar kortere tid, men ut fra et realistisk perspektiv, er det nærliggende å tro at fire år er den tiden det vil ta, fortalte Sivertsen.

Dette er avhengig av hvilke vilkår/begrensninger i arbeidstiden – tid på året man får arbeide når hensyn til fugleliv for eksempel vurderes. Når det gjelder arbeidstid vil det være hensyn i reguleringsbestemmelsene som skal følges samt støyforskriftens retningslinjer skal følges.

– Kystverket ønsker et godt samarbeid med brukerne av havna og andøysammfunnet slik at anleggsarbeidene kan gjennomføres så smidig som mulig, fortale Sivertsen.

Oppstart av prosjektet skjer altså i 2023 og vil ha en kostnadsramme på cirka 440 millioner kroner. (tall fra NTP)