Klar for barbering?

Klar for barbering?

Agaton Sax

I løpet av høsten kan du bli barbert hos Agaton Sax.

Agaton Sax eies av Kjærsti Mathisen, en ekte Andenes-dame. For 20 år siden overtok hun Agaton Sax etter Mona Skogvoll. Hun hadde lenge salong i «Telegrafen» i sentrum, men for noen år siden flyttet hun over gata i bygget vis-a-vis Andøyposten. Her jobber Kjærsti sammen med lærlingen Rebekka Madsen og frisør Lone Høyning.

I vår søkte hun Samskap om penger til et forprosjekt. Hun ønsket å finne ut om det var mulig å etablere en avdeling i salongen for barbering. Agaton Sax fikk 90.000 kroner, og etter ganske kort tid fant Kjærsti svaret: Det er mulig å starte med barbering! Hun er godt i gang med et selvfinansiert hovedprosjekt. Kjelleren skal tas i bruk, og går alt etter planen, åpner Agaton Sax med barbering i august.

Hår gror ikke bare på hodet, og Agaton Sax ser muligheten i å forsøke barbering som et forretningsområde. Det kan jo høres enkelt ut, men sånn er det ikke. Bearbeiding av skjegg krever – i likhet med hår – en stor dose fagkunnskap som frisører og barbere har. Det er rett og slett ikke bare å la skjegge gro, sier Kjærsti.

- Blir skjegget for tett, må det pleies, ellers så får huden et dårlig miljø.

Hun og andre frisører har skjegg som en del av grunnutdannelsen, men Kjærsti mener at kunnskapen om skjegg må bli bedre. Sentralt arbeides det med å etablere en fagutdanning for barbering. Det synes Kjærsti er bra.

Kjærstis «skjeggprosjekt» er et ektefødt barn av den globale pandemien.

- 2020 ble et skremmende år for oss som for mange andre pga. Covid 19. Med «Lockdown» i mars og usikkerhet for bedriften. Selv om usikkerheten var til stede, valgte vi å ta noen grep. Vi satset da på nye leverandører. Dette førte med seg mange nye bekjentskaper, som vi har hatt stor nytte av. Ett av bekjentskapene er mennene som står bak NM i skjegg i Norge. Dette igjen har skapt mye reklame og nye kunder til nettbutikken. Dette ønsker vi å utvikle mer da kundegrunnlaget stadig vokser. Cirka 85 prosent av kundene i nettbutikken er fra sør i landet, som betyr at vi får mersalg til hele landet og ikke bare i nærområdet.  Siden mars 2020 ser vi at nettsalget er doblet. Produkter som vi ønsker å skaffe til barber avdelingen vil også bli lagt inn i nettbutikken vår for å øke salget også der. Siden mars 2020 ser vi at nettsalget er doblet. Barbershop, kompetanseheving og produktkjøp er noe som hadde løftet dagens frisørsalong. Jeg og mine ansatte har minst like brennende interesse for faget i dag som jeg hadde for 17 år siden, skrev Kjærsti i søknaden til Samskap.

Hårklipping er nokså omfattende i Andøy. I alt er det 14 registrerte bedrifter. Det store flertallet er enkeltpersonsforetak. Agaton Sax og Luggen på Andenes er de to største.

NB:

Agton Sax, spør du kanskje? Er du født på 1960- og 1970-tallet kjenner du kanskje igjen navnet. Agaton Sax en en svensk detektivfigur.

- Han var nok før min tid, ler Kjærsti. Jeg overtok et godt innarbeidet navn på salongen, og jeg vet at det finnes Agaton Sax-salonger flere steder i landet.