GO ANDØY

Andøy Reiseliv SA

Andøy skal utvikles til å bli et ledende, helårlig og bærekraftig Reisemål.

 

Det skal utredes og eventuelt gjennomføre ulike kort- og langsiktige tiltak som utvikler reiselivsnæringen til å bli en hovednæring i Andøy kommune med lønnsomme helårsbedrifter og fornøyde gjester

Hovedinnhold i en mulighetsstudie for Andøy vil være som følger:

En statusbeskrivelse av reiseliv i Andøy og regionen
Muligheter og barrierer
Forslag til utvikling av reiseliv i Andøy

I mulighetsstudiet vil en rent konkret se nærmere på flere muligheter. Noen av dem nevnes her og disse skal tilsammen bygge Andøy til et helårs reisemål:

 • Bedret tilgjengelighet gjennom økt utnytting av flyplassen (direktefly og charter)

 • Utvikling av flere vinterprodukter – bl.a. Nordlysturer med guide

 • Mulighetene knyttet til «The Whale»

 • Cruise-segmentet og vurdering av snuhavn på Andenes, krav til dette

 • Synergier mellom fiske og reiseliv, både i forhold til mat som opplevelser men også produktutvikling og markedsføring

 • Utvikling av dyresafariopplevelsene, både hvalsafari, fuglesafari, fotosafari..

 • Matopplevelser, servering og samarbeid med handelsnæringen

 • Geologi

 • Bedre utnyttelse av Nasjonal Turistveg

 • Vikingetid

 • The Whale Route (ytre kystriksvei)

 • Hurtigruten

I tillegg vil en se bl.a. se nærmere på krav til infrastruktur som havn, parkeringsplasser, transport og kommunikasjon, skilting, forskjønning av sentrum, atmosfære og lyssetting på reisemålet.