Slik behandles søknaden

Etter søknaden er sendt inn havner den hos administrasjonen i Samskap. Administrasjonen går gjennom søknaden, og anbefaler et vedtak.

Hvem som bestemmer hva svaret på søknaden blir, avhenger av innholdet i søknaden og av søknadsbeløpet:

  • Programstyret behandler alle søknader som er på mer enn 250.000 kroner.
  • Arbeidsutvalget kan behandle søknader på 250.000 kroner eller mindre.
  • Programleder kan behandle søknader på 100.000 kroner eller mindre.