Styremøter

Under styremøtene til Samskap behandler styret aktuelle saker. Det gjelder hovedsakelig søknader til Samskap. Disse møtene er åpne for alle. Det hender at enkelte saker er unntatt fra offentligheten. Når disse sakene behandles, lukkes dørene.

 

Under finner du informasjon om hvert møte, både møteinnkallinger og møteprotokoller. Klikk på ordene i tabellen for å laste ned dokumentene.

Dato Tid Sted Dokument Dokument
29.05.2019 09:30 Samskap Møteinnkalling Protokoll
11.09.2019 09:30 Samskap Møteinnkalling Protokoll
06.11.2019 08:30 Samskap Møteinnkalling Protokoll
16.12.2019 09:00 Samskap Møteinnkalling Protokoll
28.01.2020 09:00 Spaceship Aurora Møteinnkalling Protokoll
12.03.2020 09:30      
23.04.2020 09:30      
11.06.2020 09:30      


Møteinnkallinger - sendes ut før møtet. Inneholder informasjon om sakene som skal behandles, og administrasjonens forslag til vedtak.

Møteprotokoll - sendes ut etter møtet. Dette er et referat fra møtet, og inkluderer beslutningene som er tatt av styret under møtet.