Omstillingsplan

Omstillingsplan 

Dette er en langsiktig plan som beskriver hvordan det skal jobbes med omstilling i Andøy kommune.

Her presenteres innsatsområdene, målene for omstillingen og strategiene for å nå dem.

Planen gjelder for perioden 2019 til 2023.

Klikk på ikonet under for å laste ned omstillingsplanen.