Handlingsplan

Handlingsplan

Kort fortalt beskriver handlingsplanen hva vi skal gjøre for å nå målene som er satt for omstillingen.

Denne handlingsplanen gjelder for 2019, og inneholder:

  • Visjon og verdigrunnlag
  • Innsatsområder og mål
  • Måling av resultater
  • Budsjett

Klikk på ikonet under for å laste ned handlingsplanen.